Οι πολυαναμενόμενες μεταφράσεις των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Νόσο του Crohn και την Ελκώδη Κολίτιδα (ECCO) και της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συλλόγων Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) ολοκληρώθηκαν και θα παρουσιαστούν επίσημα στο 12ο Συνέδριο του ECCO, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2017 στη Βαρκελώνη.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ECCO για τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα θεωρούνται ως σημείο αναφοράς για την ορθή αντιμετώπιση των παθήσεων από την πλειονότητα των κλινικών για τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ) στην Ευρώπη. Μεταφράζοντας τις παρούσες Κατευθυντήριες Οδηγίες από την αυστηρή ιατρική γλώσσα στην απλή καθομιλουμένη προσφέρεται στους ασθενείς και τους γαστρεντερολόγους ένα κοινό υπόβαθρο γνώσεων που μπορεί να διευκολύνει τον διάλογο, την κατανόηση και την κοινή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Η εκπαίδευση των ασθενών σε θέματα υγείας έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη δύναμη και την ενδυνάμωση που χρειάζονται προκειμένου να διαχειριστούν σωστά την πάθησή τους και τις επιπτώσεις της στην ποιότητα ζωής τους.

Έναν χρόνο μετά τη συνέντευξη Τύπου του 2016, κατά την οποία παρουσιάστηκαν επίσημα οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ECCO και της EFCCA για τους ασθενείς στα αγγλικά, οι οδηγίες είναι πλέον διαθέσιμες και στις 29 γλώσσες των χωρών μελών του ECCO και της EFCCA, μεταξύ αυτών και τα ελληνικά, με σκοπό να καταργηθούν οι γλωσσικοί φραγμοί και να συμπληρωθούν τα κενά στη γνώση. Η διαδικασία της μετάφρασης βασίστηκε στη συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων ασθενών και γαστρεντερολόγων από κάθε χώρα, με το όραμα της ενίσχυσης της κάθε μετάφρασης με βάση την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων. Ήταν μια προκλητική εργασία που τελικά αντάμειψε με το αποτέλεσμά της όλους τους εμπλεκόμενους.

Για τη χώρα μας οι μεταφράσεις έγιναν με τη συνεργασία του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας – HELLESCC και της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης των ΙΦΝΕ (ΕΟΜ ΙΦΝΕ).

 

Για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Ασθενών με Ελκώδη Κολίτιδα πατήστε εδώ.

Για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Ασθενών με Νόσο του Crohn πατήστε εδώ.

 

#########