Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται το Cancer Week Conference που τις 3 τελευταίες μέρες επικεντρώθηκε στον καρκίνο του πνεύμονα, τις αιματολογικές κακοήθειες και τους γυναικολογικούς καρκίνους. Ακολουθούν περιλήψεις όλων των παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 20 & 22 Οκτωβρίου.

Ο Δημήτρης Φιλίππου, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Πρόεδρος Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών, μιλώντας στο Cancer Week σημείωσε ότι στην Ελλάδα η θεραπεία του ΚΠ κοστίζει 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις στην πρόοδο στην έρευνα με την ανακάλυψη 10 νέων φαρμάκων ετησίως για την αντιμετώπιση του καρκίνου ενώ το 2011 είχαμε μόνο 4 νέα φάρμακα αντίστοιχα. Η έρευνα λοιπόν έχει εντατικοποιηθεί και για τον ΚΠ από το 1995 έως το 2018 εγκρίθηκαν 18 νέες θεραπείες, οι οποίες έχουν βελτιώσει σημαντικά τα δεδομένα. Σαφέστατα μια κορυφαία θεραπεία είναι η ανοσοθεραπεία, η οποία βελτιώνει τους υγειονομικούς δείκτες, ωστόσο αυξάνει σημαντικά το κόστος θεραπείας για το σύστημα. Όπως ανέφερε ο κ. Φιλίππου χρειάζεται να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και των επιστημόνων ώστε να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι δεδομένου ότι οι οικονομικές διακυμάνσεις είναι τεράστιες. Ένα σημαντικό βήμα ήταν η υιοθέτηση του αντικαπνιστικού νόμου.

Το 2018 περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Ευρωπαίοι εκτιμήθηκε ότι είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα και περισσότεροι από 400.000 πέθαναν.

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι στρατηγική προτεραιότητα: εστίαση στα εθνικά σχέδια ελέγχου του καρκίνου και κλινικές κατευθυντήριες γραμμές

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ζήτημα δημόσιας υγείας: αξιολόγηση πτυχών της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης των ασθενών για την υγεία, του προσυμπτωματικού ελέγχου και πολιτικών κατά του καπνίσματος

  • Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ένας αγώνας ενάντια στο χρόνο: αξιολόγηση γρήγορων διαδικασιών διάγνωσης και έγκαιρης παραπομπής σε θεραπεία
  • Ο καρκίνος του πνεύμονα βρίσκεται σε κομβικό σημείο: αξιολόγηση αποτελεσματικής θεραπείας και ποιοτικής φροντίδας
  • Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι το επίκεντρο της έρευνας: αξιολόγηση των μητρώων και της ερευνητικής δραστηριότητας

Συνολικά, αναγνωρίστηκε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη με την  ανάπτυξη ειδικών σχεδίων ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα και βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη  λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει η έγκαιρη ανίχνευση των ασθενών να τεθεί στο επίκεντρο ενδεχομένως  με υιοθέτηση προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, γρήγορων διαδικασιών διάγνωσης και έγκαιρης παραπομπής σε θεραπεία. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενδυναμωθούν ώστε να ακούγεται η φωνή τους από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να δημιουργηθούν συστήματα για τη διασφάλιση βιώσιμης και δίκαιης πρόσβασης στις καινοτόμες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Τέλος, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το κοινωνικό στίγμα γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και της συμπόνιας.