Η ανακοίνωση του ΙΣΑ έχει ως εξής:

“Επ’ αφορμής των τελευταίων γεγονότων που αφορούν τα γενόσημα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει ότι απαιτείται μια ισχυρή εθνική στρατηγική για την Υγεία και το Φάρμακο, στην οποία θα γίνουν πράξη οι διαχρονικές αξίες του Ιατρικού Κόσμου που αποτελούν τις κόκκινες γραμμές μας:

1) Κανένα Φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή: Απαιτούμε την εφαρμογή του Νόμου 1049/29-4-2013(άρθρο 96) που αναφέρεται στην υποχρεωτική προσκόμιση ιατρικής συνταγής στο φαρμακείο για την αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ερωτούμε τον ΕΟΦ, ποιο όργανο της Πολιτείας είναι υπεύθυνο να ελέγξει στα φαρμακεία την εφαρμογή του νόμου και να προβεί στις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις σε όποιες περιπτώσεις δεν τηρείται ο νόμος

2) Ο θεράπων γιατρός είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία του ασθενή και το κατάλληλο φάρμακο επιλογής ανά περίσταση

3) Ο ΕΟΦ οφείλει να στελεχωθεί άμεσα με το κατάλληλο και επαρκές προσωπικό ώστε να μπορεί να κάνει σε όλη την Ελλάδα δειγματοληπτικούς ελέγχους του τελικού προϊόντος στα φαρμακεία, αλλά και ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους πριν την τελική έγκριση και κυκλοφορία του φαρμάκου στην ελληνική αγορά. Ο έλεγχος των φαρμάκων και όχι των φακέλων τους αποτελεί κόκκινη γραμμή για τον ΙΣΑ στη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας

4) Στο Σύστημα Υγείας, ο γενικός γιατρός πρέπει να αποτελέσει το ανάχωμα από την Πρόληψη και τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και ο εξειδικευμένος γιατρός της γειτονιάς στη συνέχεια το ανάχωμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη δευτεροβάθμια νοσηλεία.

5) Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα και να ολοκληρωθεί με τα κατάλληλα θεραπευτικά πρωτόκολλα ανά ειδικότητα και ανά ασθένεια.

6) Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να τεθούν σε κλιμακωτή συμμετοχή της φαρμακευτικής δαπάνης, βάσει μιας εισοδηματικής πολιτικής που θα διασταυρώνει την οικονομική τους κατάσταση στα συστήματα HDIKA και TAXIS

7) ανά συνταγή ζητούμε να αναγράφονται 6 σκευάσματα και όχι 3, γεγονός που δυσχεραίνει και επιβαρύνει κατά πολύ τη διαδικασία της συνταγογραφίας, ταλαιπωρώντας άδικα χιλιάδες ασφαλισμένους που λαμβάνουν πολλά φάρμακα.

8) Πρέπει να αρθεί πάραυτα η επιβολή του 1 ευρώ ανά συνταγή διότι αποτελεί δυσβάστακτο φορτίο σε χρόνιους ασθενείς που καταναλώνουν πολλά φάρμακα με μεγάλη συχνότητα συνταγογράφησης.

Στόχος μας είναι οι ασθενείς πολίτες να λαμβάνον το καλύτερο φάρμακο με το χαμηλότερο κόστος. Τονίζουμε ότι στις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα μας και στον τομέα της Υγείας, απαιτείται εθνική ομοψυχία και συναίνεση, προκειμένου να διαφυλάξουμε τη Δημόσια Υγεία και να αυξήσουμε την ποιότητα και την ποσότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών.”

#########