Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχει ως εξής:

“Η δυνατότητα επιλογής των εργασιακών τους σχέσεων θα  πρέπει να δοθεί σε όλους τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ όταν δημιουργηθεί το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί ανήκουστη την πρόταση του  ΣΥΡΙΖΑ όπως παρουσιάστηκε κατά τη χθεσινοβραδινή συζήτηση στη Βουλή από τον εισηγητή Α. Ξανθό, η οποία προβλέπει τη μεταφορά όλων των μονάδων της ΠΦΥ στις ΥΠΕ με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχολήσεως των ιατρών σε αυτές.

Οι γιατροί θα πρέπει να επιλέξουν ελεύθερα την εργασιακή τους σχέση είτε επιθυμούν να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε όχι. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τους επιβληθεί η εργασιακή τους σχέση.

Εξάλλου η συγκεκριμένη πρόταση δεν υπάρχει σε κανένα από τα Σχέδια για την μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας.

Ο ΙΣΑ απαιτεί ένα αξιοκρατικό και βιώσιμο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι Έλληνες πολίτες και συμμετοχή όλοι οι γιατροί.

Οι  άξονες που πρέπει να κινείται το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προκειμένου να γίνει αποδεκτό είναι :

  • εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης προκειμένου να λειτουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα Π.Φ.Υ και να επιτυγχάνεται η άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων στους παρόχους
  • ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών και πλήρης κάλυψης των ανασφάλιστων.
  • διατήρηση και ενίσχυση όλων των Δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Δεν περισσεύει καμία.
  • παροχή κινήτρων για εγκατάσταση εξειδικευμένων γιατρών σε άγονες και παραμεθόριες περιοχές
  • δικαίωμα πρόσβασης και συμμετοχής στην Π.Φ.Υ όλων των γιατρών που το επιθυμούν (νεότερων και ήδη συμβεβλημένων)”
#########