Την πρώτη Ημέρα Εθελοντισμού για το προσωπικό της διοργάνωσε φέτος η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ELPEN, στηρίζοντας το σπουδαίο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο του Λύρειου Παιδικού Ιδρύματος. Η νέα αυτή δράση της εταιρείας εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθεί στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε).

Συνεπείς στις αξίες της εταιρείας για φροντίδα, συνεργασία και έμπνευση, οι εργαζόμενοί της προσέφεραν εθελοντική εργασία, με στόχο την ανάπλαση των εγκαταστάσεων του ιδρύματος και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των σαράντα (40) παιδικών ψυχών, που διαμένουν σε αυτό.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης Ημέρας Εθελοντισμού της ELPEN, πραγματοποιήθηκαν εργασίες σχετικές με την ανάπλαση των εγκαταστάσεων της παιδικής χαράς, την αποψίλωση/καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και τον χρωματισμό των κτιρίων του ιδρύματος. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, γεμίζοντας χαρά τα παιδιά του ιδρύματος, αλλά και τους εθελοντές, που αγκάλιασαν τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία με ειλικρινή διάθεση για προσφορά.

Η δυναμική εθελοντική παρουσία των εργαζομένων της ELPEN επιβεβαίωσε τη δυνατή ψυχή της, που «πατάει» γερά στο όραμα του ιδρυτή και Προέδρου της, κ.Δημήτρη Πενταφράγκα, για διαρκή προσφορά στον συνάνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία στοχεύει στην καθιέρωση της Ημέρας Εθελοντισμού σε ετήσια βάση, ενώ προγραμματίζει για το μέλλον κι άλλες αντίστοιχες δράσεις, που προσφέρουν στην κοινωνία και προάγουν τον εθελοντισμό.