Βιέννη, Σεπτέμβριος 2009 – Μια post-hoc ανάλυση των δεδομένων της μελέτης Understanding Potential Long-term Impacts on Function with Tiotropium (UPLIFT® – Κατανόηση της δυνητικής μακροπρόθεσμης επίδρασης του τιοτροπίου στην πνευμονική λειτουργία), η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS), έδειξε ότι το τιοτρόπιο όταν χορηγείται σε νεότερους ασθενείς (≤50 ετών) με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) επιτυγχάνει στατιστικά σημαντική μείωση στο ρυθμό έκπτωσης της πνευμονικής λειτουργίας [όπως υπολογίζεται από το βιαίως εκπνεόμενο όγκο αέρα σε ένα δευτερόλεπτο (FEV1)] και βελτίωση στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής [όπως αξιολογείται από το Ερωτηματολόγιο Αναπνευστικής Λειτουργίας St George (SGRQ)].

Αυτός ο νεότερος πληθυσμός ασθενών εμφάνισε μείωση κατά 34% στο ρυθμό έκπτωσης της πνευμονικής λειτουργίας σε περίοδο 4 ετών με τη λήψη τιοτροπίου, σε σύγκριση με τα μέλη αντίστοιχης ηλικίας της ομάδας ελέγχου (μετά-βρογχοδιαστολή FEV1 38 mL/έτος έναντι 58 mL/έτος, p=0.01).

Τα δεδομένα, τα οποία βασίζονται σε 356 ασθενείς ηλικίας ≤50 ετών που συμμετείχαν στη μελέτη-ορόσημο UPLIFT®, έδειξαν επίσης ότι οι νεότεροι ασθενείς που λάμβαναν τιοτρόπιο είχαν κατά 27% μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης παροξύνσεων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου [HR (95%CI) = 0,73 (0,56, 0,95), p=0.02]. Οι παροξύνσεις μπορούν να επιδεινώσουν την κλινική πορεία της νόσου και, επομένως, μια θεραπεία όπως το τιοτρόπιο που μειώνει σημαντικά τον αριθμό των παροξύνσεων της ΧΑΠ δύναται να προσφέρει στους ασθενείς μια βελτιωμένη πρόγνωση της νόσου τους και να επιδράσει στην κλινική πορεία της ΧΑΠ.

“Αυτά τα νέα δεδομένα στους νεότερους ασθενείς ενισχύουν την επιτακτικότητα της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας της ΧΑΠ, η οποία είναι ουσιώδης τόσο για τον ασθενή όσο και για το γιατρό. Οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφήσουν με εμπιστοσύνη το τιοτρόπιο σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 50 ετών, για να βοηθήσουν στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής τους και στη μακροχρόνια βελτίωση. Τα εν λόγω δεδομένα καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του τιοτροπίου στη δυνητική διατήρηση της πνευμονικής λειτουργίας και την επίδραση στην πορεία της νόσου στους νεότερους ασθενείς», όπως δήλωσε ο Καθηγητής Roland Buhl, Επικεφαλής του Πνευμονολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Mainz στην Γερμανία.

Περαιτέρω δεδομένα από τη μελέτη UPLIFT® επισημαίνουν τα οφέλη της έγκαιρης θεραπείας

Περαιτέρω ενδείξεις που υποστηρίζουν τη χρήση του τιοτροπίου ως αρχική θεραπεία, οι οποίες συνάδουν με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (GOLD), προήλθαν από μια post-hoc ανάλυση ασθενών της UPLIFT® που δεν είχαν λάβει θεραπεία συντήρησης έως τότε, η οποία παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Θωρακικής Εταιρείας (ATS) το 2009.

Στην εν λόγω ανάλυση αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα του τιοτροπίου σε ασθενείς με ΧΑΠ οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με εισπνεόμενους β2 αγωνιστές μακράς δράσης, εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, θεοφυλλίνες ή αντιχολινεργικά.4

Τα αποτελέσματα σε 403 ασθενείς που λάμβαναν τιοτρόπιο και 407 ασθενείς της ομάδας ελέγχου έδειξαν ότι το τιοτρόπιο μειώνει σημαντικά το ρυθμό έκπτωσης της πνευμονικής λειτουργίας (όπως υπολογίζεται από τον FEV1) και υποδεικνύει μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (όπως αξιολογείται από το SGRQ). Επιπλέον, ο κίνδυνος νοσηλείας λόγω παροξύνσεων της ΧΑΠ ήταν, επίσης, σημαντικά μειωμένος στους ασθενείς που λάμβαναν τιοτρόπιο, σε σύγκριση με τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου [HR (95% CI) = 0,77 (0,62, 0,94), p=0.012].

Το τιοτρόπιο μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της ΧΑΠ σε ασθενείς που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο της νόσου (Στάδιο ΙΙ κατά GOLD), όπως υπολογίζεται από το ρυθμό έκπτωσης της πνευμονικής λειτουργίας. Μια προκαθορισμένη ανάλυση υπο-ομάδων της UPLIFT® που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο ιατρικό περιοδικό Lancet, έδειξε ότι το τιοτρόπιο μειώνει το ρυθμό έκπτωσης στον μετα-βρογχοδιαστολή FEV1 σε περίοδο 4 ετών, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (43 mL ανά έτος έναντι 49 mL ανά έτος, p=0.024). Ο ρυθμός έκπτωσης στον προ-βρογχοδιαστολή FEV1 ήταν παρόμοιος ανάμεσα στις ομάδες. Το τιοτρόπιο είχε, επίσης, ως αποτέλεσμα έναν κατά 18% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παροξύνσεων και 20% λιγότερες παροξύνσεις (p<0,0001) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Στο Στάδιο ΙΙ κατά GOLD, συνήθως οι ασθενείς αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η πνευμονική τους λειτουργία είναι μη φυσιολογική και υποφέρουν από δύσπνοια μετά από άσκηση. Οι ασθενείς εν γένει αναζητούν για πρώτη φορά θεραπεία από το γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας για τα συμπτώματα της ΧΑΠ σε αυτό το στάδιο.5

«Συνολικά, ο αυξανόμενος όγκος ενδείξεων σε σχέση με το τιοτρόπιο τονίζει την αποτελεσματικότητά του ως αρχική αγωγή, όσον αφορά τη θεραπεία νεότερων ασθενών και ασθενών στα αρχικά στάδια της ΧΑΠ. Μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και της θεραπείας με τιοτρόπιο, μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά την έκβαση της υγείας των ασθενών», τόνισε ο Καθηγητής Buhl.

«Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι η μόνη νόσος που συνεχίζει να αυξάνεται στην Ελλάδα και διεθνώς όσο οι άνθρωποι συνεχίζουν να καπνίζουν. Η έγκαιρη διάγνωση της νόσου σε νεότερης ηλικίας ασθενείς όταν συνδυασθεί με διακοπή καπνίσματος και έναρξη αγωγής με τιοτρόπιο μπορεί να μειώσει το ρυθμό έκπτωσης της αναπνευστικής λειτουργίας και τον αριθμό των παροξύνσεων.

Η ποιότητα της ζωής των ασθενών τότε είναι καλύτερη. Ο στόχος επομένως των επιστημονικών φορέων είναι η ανίχνευση των ασθενών μικρότερων των 50 ετών με πρώιμο στάδιο ΧΑΠ. Όσο νωρίτερα αρχίσει η θεραπευτική αντιμετώπιση τόσο ευκολότερα οι δυσμενείς συνέπειες του καπνίσματος μπορούν να αναστραφούν» , δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας καθηγητής Κων/νος Γουργουλιάνης.

#########