Σύμφωνα με δυο διαδικτυακές έρευνες σε σύλλογους  ασθενών για την σημασία της ΕΚΕ όσον αφορά στο περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση,  οι οποίες  διεξήχθησαν από το Patient View μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου 2021 και 2020 , στις οποίες συμμετείχε και η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα ,το 55% των συλλόγων ασθενών που απάντησαν το 2021 δήλωσαν ότι «δεν γνώριζαν» για τις προαναφερόμενες ενέργειες  των φαρμακευτικών εταιρειών (μείωση στο 61% σε σχέση με το 2020).

Παρόλο που οι όροι «περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνση» απέχουν πολύ από το να είναι καθολικά ενσωματωμένοι στην εμπειρία των ασθενών ή στην κουλτούρα της υγειονομικής περίθαλψης, η αναγνώριση του σκοπού και του ορισμού  αυξάνεται αργά μεταξύ των συλλόγων  ασθενών.

Πολλές από αυτούς τους  σύλλογους ασθενών πιστεύουν ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα για να κοινοποιήσουν τις στρατηγικές ΕΚΕ στους συλλόγους. Μόνο μερικά από τα εκατοντάδες σχόλια που έλαβε το Patient View από τους συμμετέχοντες συλλόγους, περιγράφουν τις δραστηριότητες ΕΚΕ των φαρμακευτικών εταιρειών επί του παρόντος σχετικές με τους ασθενείς και περισσότερο ωε έναν τρόπο για τον κλάδο να προσελκύσει  «ηθικές» επενδύσεις.

Κοιτάζοντας στο μέλλον, πολλοί σύλλογοι  ασθενών θα ήθελαν οι φαρμακευτικές εταιρείες να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκουν τις κοινότητες ασθενών στον καθορισμό των μέτρων ΕΚΕ που σχετίζονται με τον ασθενή. Ένας σημαντικός αριθμός (140) συλλόγων ασθενών προσέφεραν τα δικά τους κριτήρια για τους στόχους ΕΚΕ της φαρμακευτικής αγοράς.

Άλλοι σύλλογοι ασθενών, που συμμετείχαν στις έρευνες, αναγνωρίζουν τη δυνατότητα της ΕΚΕ να υποστηρίξει τις προσπάθειες των εταιρειών για τη δημιουργία πιο ασθενοκεντρικών μετρήσεων της απόδοσης της εταιρείας. Μια τέτοια προσέγγιση με επίκεντρο τον ασθενή

θα μπορούσε να τονώσει την εταιρική φήμη μιας εταιρείας – και ίσως ακόμη και να ενθαρρύνει περισσότερη ανάπτυξη, αναφέρουν οι σύλλογοι ασθενών.

Στους  σύλλογοι τέθηκαν δύο βασικές ερωτήσεις σχετικά με την απόδοση μεμονωμένων φαρμακευτικών εταιρειών της ΕΚΕ:

1. «Εάν σας ζητηθεί να  επιλέξετε τις  τρεις καλύτερες  εταιρείες το 2021 στην υιοθέτηση  ενεργειών ΕΚΕ για το περιβάλλον, την κοινωνία ήκαι την διακυβέρνηση (ESG), ποιες θα επιλέγατε?»

2.) «Εάν σας ζητηθεί να  επιλέξετε τις  τρεις καλύτερες  εταιρείες το 2021 στο να κοινοποιούν τις επιδόσεις τους όσον αφορά στις ενέργειες ΕΚΕ  για το περιβάλλον, την κοινωνία ήκαι την διακυβέρνηση, ποιες θα επιλέγατε;»

Οι πέντε φαρμακευτικές εταιρείες που κατατάσσονται στην κορυφή το 2021 (και το 2020), από την οπτική γωνία των συλλόγων ασθενών που είναι εξοικειωμένοι με την εταιρεία

As assessed by respondent patient groups familiar with

the company

 

Adoption of ESG

 

Communication of ESG

Overall ranking 2021

N = 629

Overall ranking 2020

N = 511

 

Difference

Roche (enentech/Chugai) 1st 1st 1st 2nd +1
Pfizer 2nd 3rd = 2nd 3rd +1
ViiV Healthcare 3rd 2nd = 2nd 1st -1
Gilead Sciences 4th 4th 4th 4th 0
Horizon Therapeutics 5th 5th 5th 6th +1

 

Οι πέντε φαρμακευτικές εταιρείες που κατατάσσονται στην κορυφή το 2021 (και το 2020), από την οπτική γωνία των συλλόγων ασθενών που συνεργάζονται με  την εταιρεία

As assessed by respondent patient groups that work with

the company

 

Adoption of ESG

 

Communication of ESG

Overall ranking 2021

N = 620

Overall ranking 2020

N = 511

 

Difference

ViiV Healthcare 1st 1st 1st 1st 0
Roche (Genentech/Chugai) 3rd 2nd = 2nd 2nd 0
Pfizer 2nd 3rd = 2nd 6th +4
Gilead Sciences 4th 4th 4th 4th 0
Lundbeck 6th 5th 5th 14th +9

 

 

#########