Η Sanofi και η Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) ανακοίνωσαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη Φάση 2 μιας συνεχιζόμενης μελέτης Φάσης 2/3 για την αξιολόγηση του sarilumab, ενός αντισώματος που αναστέλλει τον υποδοχέα της ιντερλευκίνης-6 (IL-6), σε ασθενείς που νοσηλεύονται με «σοβαρή» ή «κρίσιμη» λοίμωξη του αναπνευστικού λόγω COVID-19. Κατόπιν αξιολόγησης από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Παρακολούθησης Δεδομένων (IDMC) του συνόλου των διαθέσιμων δεδομένων Φάσης 2 και Φάσης 3, η μελέτη θα τροποποιηθεί άμεσα, προκειμένου να συνεχιστεί μόνο η ένταξη ασθενών σε «κρίσιμη» κατάσταση για τη λήψη θεραπείας με sarilumab 400 mg ή με εικονικό φάρμακο.

 

Το τυχαιοποιημένο μέρος Φάσης 2 της μελέτης συνέκρινε την ενδοφλέβια χορήγηση  υψηλότερης δόσης sarilumab (400 mg), χαμηλότερης δόσης sarilumab (200 mg) και εικονικού φαρμάκου. Αξιολόγησε 457 νοσηλευόμενους ασθενείς, οι οποίοι ταξινομήθηκαν  κατά την έναρξη της μελέτης σε κατηγορίες ανάλογα με το εάν έπασχαν από «σοβαρή» νόσο (28% των ασθενών), «κρίσιμη» νόσο (49% των ασθενών) ή «πολυοργανική δυσλειτουργία» (23% των ασθενών). Η κατάσταση των ασθενών χαρακτηρίστηκε  ως «σοβαρή» αν χρειάζονταν συμπληρωματικό οξυγόνο χωρίς μηχανική υποστήριξη ή συσκευή υψηλής ροής ή ως «κρίσιμη» εάν χρειάζονταν μηχανικό αερισμό ή συσκευή υψηλής ροής ή χρειάζονταν θεραπεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

 

Η προκαταρκτική ανάλυση του μέρους Φάσης 2 της μελέτης έδειξε ότι το sarilumab μείωσε ταχύτατα την C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, έναν βασικό δείκτη φλεγμονής, πετυχαίνοντας το πρωτεύον καταληκτικό σημείο (βλ. στον πίνακα παρακάτω).

 

Τα επίπεδα της ιντερλευκίνης-6 κατά την έναρξη της μελέτης ήταν αυξημένα σε όλα τα σκέλη θεραπείας, με υψηλότερα επίπεδα να παρατηρούνται στους ασθενείς με «κρίσιμη» νόσο σε σύγκριση με τους ασθενείς με «σοβαρή» νόσο. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν νέα συμβάντα ασφάλειας με τη χρήση του sarilumab σε ασθενείς με COVID-19.

 

Η ανάλυση των κλινικών εκβάσεων στη μελέτη Φάσης 2 ήταν διερευνητική και προκαθορισμένη με επίκεντρο τις ομάδες ασθενών με «σοβαρή» και «κρίσιμη» νόσο. Στην προκαταρκτική ανάλυση Φάσης 2, το sarilumab δεν παρουσίασε αξιοσημείωτο όφελος στις κλινικές εκβάσεις του συνόλου των ασθενών με «σοβαρή» και «κρίσιμη» νόσο έναντι του εικονικού φαρμάκου. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν αρνητικές τάσεις για τις περισσότερες εκβάσεις στην ομάδα των ασθενών με «σοβαρή» νόσο, ενώ παρατηρήθηκαν θετικές τάσεις σε όλες τις εκβάσεις στην ομάδα των ασθενών με «κρίσιμη» νόσο (βλ. στον πίνακα παρακάτω). Μετά την αξιολόγηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Παρακολούθησης Δεδομένων (IDMC), η Regeneron και η Sanofi προχώρησαν στην αξιολόγηση της ομάδας ασθενών με «σοβαρή» νόσο, η οποία εξαιρέθηκε από τη μελέτη. Η εν λόγω αξιολόγηση  αποκάλυψε ότι οι αρνητικές τάσεις στη Φάση 2 (n=126) δεν αναπαρήχθησαν στη Φάση 3 (n=276), και ότι οι κλινικές εκβάσεις ήταν παρόμοιες σε όλα τα σκέλη θεραπείας. Οι εκβάσεις για την ομάδα ασθενών με «σοβαρή» νόσο ήταν καλύτερες από το αναμενόμενο βάσει προηγούμενων αναφορών, ανεξάρτητα από την κατανομή θεραπείας: για παράδειγμα, στο μέρος Φάσης 2 της μελέτης, περίπου το 80% των ασθενών έλαβε εξιτήριο, το 10% απεβίωσε και το 10% εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

 

«Ακόμα και σε ένα περιβάλλον πανδημίας, είναι κρίσιμης σημασίας αλλά και εφικτό να ληφθούν ελεγχόμενα δεδομένα σε επαρκούς μεγέθους κλινικές μελέτες, ώστε να συλλεχθούν τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαμορφωθεί η βέλτιστη ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., Co-Founder, President και Chief Scientific Officer της Regeneron. «Τα στοιχεία που προκύπτουν με το sarilumab και άλλα επαναστοχευμένα φάρμακα στην υγειονομική κρίση που συνιστά η νόσος COVID-19 αναδεικνύουν τη δυσκολία λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση νέων ιικών απειλών με υπάρχοντα φάρμακα, χρησιμοποιώντας μικρές, μη ελεγχόμενες μελέτες. Αναμένουμε αποτελέσματα από τη συνεχιζόμενη μελέτη Φάσης 3 για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τη νόσο COVID-19 και να κατανοήσουμε καλύτερα εάν συγκεκριμένοι ασθενείς είναι δυνατό να ωφεληθούν από τη θεραπεία με sarilumab. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εξατομικευμένες προσεγγίσεις που στοχεύουν εκλεκτικά αυτόν τον ιό. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Regeneron προωθεί με ταχείς ρυθμούς το κοκτέιλ αντισωμάτων που στοχεύουν τον ιό SARSCoV-2 και προγραμματίζουμε την έναρξη κλινικών μελετών τον Ιούνιο».

(IL-6), σε ασθενείς που νοσηλεύονται με «σοβαρή» ή «κρίσιμη» λοίμωξη του αναπνευστικού λόγω COVID-19. Κατόπιν αξιολόγησης από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Παρακολούθησης Δεδομένων (IDMC) του συνόλου των διαθέσιμων δεδομένων Φάσης 2 και Φάσης 3, η μελέτη θα τροποποιηθεί άμεσα, προκειμένου να συνεχιστεί μόνο η ένταξη ασθενών σε «κρίσιμη» κατάσταση για τη λήψη θεραπείας με sarilumab 400 mg ή με εικονικό φάρμακο.

 

Το τυχαιοποιημένο μέρος Φάσης 2 της μελέτης συνέκρινε την ενδοφλέβια χορήγηση  υψηλότερης δόσης sarilumab (400 mg), χαμηλότερης δόσης sarilumab (200 mg) και εικονικού φαρμάκου. Αξιολόγησε 457 νοσηλευόμενους ασθενείς, οι οποίοι ταξινομήθηκαν  κατά την έναρξη της μελέτης σε κατηγορίες ανάλογα με το εάν έπασχαν από «σοβαρή» νόσο (28% των ασθενών), «κρίσιμη» νόσο (49% των ασθενών) ή «πολυοργανική δυσλειτουργία» (23% των ασθενών). Η κατάσταση των ασθενών χαρακτηρίστηκε  ως «σοβαρή» αν χρειάζονταν συμπληρωματικό οξυγόνο χωρίς μηχανική υποστήριξη ή συσκευή υψηλής ροής ή ως «κρίσιμη» εάν χρειάζονταν μηχανικό αερισμό ή συσκευή υψηλής ροής ή χρειάζονταν θεραπεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

 

Η προκαταρκτική ανάλυση του μέρους Φάσης 2 της μελέτης έδειξε ότι το sarilumab μείωσε ταχύτατα την C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, έναν βασικό δείκτη φλεγμονής, πετυχαίνοντας το πρωτεύον καταληκτικό σημείο .

 

Τα επίπεδα της ιντερλευκίνης-6 κατά την έναρξη της μελέτης ήταν αυξημένα σε όλα τα σκέλη θεραπείας, με υψηλότερα επίπεδα να παρατηρούνται στους ασθενείς με «κρίσιμη» νόσο σε σύγκριση με τους ασθενείς με «σοβαρή» νόσο. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν νέα συμβάντα ασφάλειας με τη χρήση του sarilumab σε ασθενείς με COVID-19.

 

Η ανάλυση των κλινικών εκβάσεων στη μελέτη Φάσης 2 ήταν διερευνητική και προκαθορισμένη με επίκεντρο τις ομάδες ασθενών με «σοβαρή» και «κρίσιμη» νόσο. Στην προκαταρκτική ανάλυση Φάσης 2, το sarilumab δεν παρουσίασε αξιοσημείωτο όφελος στις κλινικές εκβάσεις του συνόλου των ασθενών με «σοβαρή» και «κρίσιμη» νόσο έναντι του εικονικού φαρμάκου. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν αρνητικές τάσεις για τις περισσότερες εκβάσεις στην ομάδα των ασθενών με «σοβαρή» νόσο, ενώ παρατηρήθηκαν θετικές τάσεις σε όλες τις εκβάσεις στην ομάδα των ασθενών με «κρίσιμη» νόσο . Μετά την αξιολόγηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Παρακολούθησης Δεδομένων (IDMC), η Regeneron και η Sanofi προχώρησαν στην αξιολόγηση της ομάδας ασθενών με «σοβαρή» νόσο, η οποία εξαιρέθηκε από τη μελέτη. Η εν λόγω αξιολόγηση  αποκάλυψε ότι οι αρνητικές τάσεις στη Φάση 2 (n=126) δεν αναπαρήχθησαν στη Φάση 3 (n=276), και ότι οι κλινικές εκβάσεις ήταν παρόμοιες σε όλα τα σκέλη θεραπείας. Οι εκβάσεις για την ομάδα ασθενών με «σοβαρή» νόσο ήταν καλύτερες από το αναμενόμενο βάσει προηγούμενων αναφορών, ανεξάρτητα από την κατανομή θεραπείας: για παράδειγμα, στο μέρος Φάσης 2 της μελέτης, περίπου το 80% των ασθενών έλαβε εξιτήριο, το 10% απεβίωσε και το 10% εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

 

«Ακόμα και σε ένα περιβάλλον πανδημίας, είναι κρίσιμης σημασίας αλλά και εφικτό να ληφθούν ελεγχόμενα δεδομένα σε επαρκούς μεγέθους κλινικές μελέτες, ώστε να συλλεχθούν τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαμορφωθεί η βέλτιστη ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., Co-Founder, President και Chief Scientific Officer της Regeneron. «Τα στοιχεία που προκύπτουν με το sarilumab και άλλα επαναστοχευμένα φάρμακα στην υγειονομική κρίση που συνιστά η νόσος COVID-19 αναδεικνύουν τη δυσκολία λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση νέων ιικών απειλών με υπάρχοντα φάρμακα, χρησιμοποιώντας μικρές, μη ελεγχόμενες μελέτες. Αναμένουμε αποτελέσματα από τη συνεχιζόμενη μελέτη Φάσης 3 για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τη νόσο COVID-19 και να κατανοήσουμε καλύτερα εάν συγκεκριμένοι ασθενείς είναι δυνατό να ωφεληθούν από τη θεραπεία με sarilumab. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εξατομικευμένες προσεγγίσεις που στοχεύουν εκλεκτικά αυτόν τον ιό. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Regeneron προωθεί με ταχείς ρυθμούς το κοκτέιλ αντισωμάτων που στοχεύουν τον ιό SARSCoV-2 και προγραμματίζουμε την έναρξη κλινικών μελετών τον Ιούνιο».

#########