Τα κορίτσια κινδυνεύουν περισσότερο από άγχος, κατάθλιψη και ψυχοσωματικές εκδηλώσεις.Η ψυχική κατάσταση των γονέων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική σταθερότητα των παιδιών.Τα παραπάνω ευρήματα προέκυψαν από διαχρονικές μελέτες για την υγεία των Ελληνοπαίδων και θα αναπτύξει η Καθηγήτρια Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Χρύσα Μπακούλα στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής που πραγματοποιείται στην Αθήνα από τις 25 έως 27 Νοεμβρίου 2010 στο ξενοδοχείο Divani Caravel

.

 

Οι μελέτες αυτές που ξεκίνησαν από το 1983 έδωσαν τη δυνατότητα στους επιστήμονες να μελετήσουν πολλές ακόμη πτυχές της ζωής των παιδιών.

 

Οι σημαντικότερες από τις παρατηρήσεις των επιστημόνων σημειώνει η κα Μπακούλα είναι οι παρακάτω:

 

  • Παχυσαρκία και εγκυμοσύνη: Η παχυσαρκία στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, πριν την εγκυμοσύνη, βρέθηκε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ίδια την επίτοκο αλλά και το νεογέννητό της.
  • Όψιμα πρόωρα νεογνά και σχολική επίδοση: Τα γεννημένα πρόωρα, με διάρκεια κύησης 34 έως 36+6 εβδομάδες κύησης, που λέγονται και όψιμα πρόωρα, μοιάζουν στην ανάπτυξή τους, όπως φάνηκε από την επίδοσή τους στο σχολείο, πολύ περισσότερο με τα τελειόμηνα παρά με τα πρόωρα.
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Τα ποσοστά της ελλειμματικής προσοχής  της υπερκινητικότητας και της παρορμητικότητας στη παιδική ηλικία (ΔΕΠ-Υ) βρέθηκαν 9.5%, 7% και 7% αντίστοιχα, ενώ στην εφηβεία παρατηρήθηκε μείωση του επιπολασμού με 7.3%, 3% και 0.3%, αντίστοιχα.
  • Το χάσμα των γενεών: Το χάσμα απόψεων μεταξύ γονέων και εφήβων επιβεβαιώθηκε με αριθμούς και οι παράγοντες που το διευρύνουν είναι η απουσία γονεϊκής επιτήρησης, η μονογονεϊκή οικογένεια, το στρες της μητέρας και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του πατέρα.
  • Γονεϊκές πρακτικές διαπαιδαγώγησης και ψυχική υγεία: Βρέθηκε ότι τόσο η επιβολή σωματικής βίας ως μέσο πειθαρχίας όσο και η υπερπροσφορά υλικών αγαθών ως ένδειξη αγάπης και φροντίδας, ταυτόχρονα με την έλλειψη σωματικής επιτήρησης συνδέονται με προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθήματος τόσο στην παιδική όσο και στην εφηβική ηλικία.
  • Άσθμα: Περισσότερα από τα μισά παιδιά τα οποία από μικρά έχουν ασθματική βρογχίτιδα απαλλάσσονται των συμπτωμάτων στα 7 τους χρόνια, ενώ εκείνα που παρουσιάζουν πιο καθυστερημένα τα συμπτώματα υποφέρουν μέχρι τα 18. Προσοχή στο κάπνισμα των γονέων και μάλιστα της μητέρας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένονται στο συνέδριο η ομιλία του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, του Harvard και Ακαδημαϊκού κ. Δημ. Τριχόπουλου, που θα σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο διαφοροποιείται σήμερα ο ρόλος της προληπτικής ιατρικής μετά τις μεγάλες προόδους των τελευταίων δεκαετιών στην κλινική θεραπευτική ιατρική.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις δαπάνες υγείας, θα αναλυθούν από τον Καθηγητή Οργάνωσης και Υγείας κ. Λυκούργο Λιαρόπουλο.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει σχέση με τη διαφθορά και την παραοικονομία στην Υγεία αλλά και το ρόλο των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών, για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, θα αναπτύξει στο συνέδριο, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιντζής.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

«Οι δραματικές αλλαγές στη διατροφή των Ελλήνων που αντανακλώνται ήδη στη νοσηρότητα και θνησιμότητα του πληθυσμού επιβάλλουν τη διαμόρφωση μίας διατροφικής πολιτικής με παράλληλους στόχους την προστασία της υγείας του πληθυσμού, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της εθνικής οικονομίας».

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της στρογγυλής τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί με θέμα «Διατροφή και Δημόσια Υγεία στην Ευρώπη και την Ελλάδα: διάχυση εμπειριών». Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Καθηγητής κ. Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς θα αναφερθεί σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής  κ. Δημήτριος Τριχόπουλος θα επισημάνει ευκαιρίες και προβλήματα στη διαμόρφωση διατροφικής πολιτικής στη χώρα μας.

 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Οι κλιματικές αλλαγές καθιστούν τα φυτά πιο ευπαθή στις αρρώστιες και στα παράσιτα, με αποτέλεσμα μείωση της παραγωγής και αύξηση της χρήσης λιπασμάτων και επιβλαβών φυτοφαρμάκων (εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα), με βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον και στην ποιότητα των φυτικών τροφίμων. Επίσης, οι κλιματικές αλλαγές (καύσωνες, παγετοί, ξηρασίες, πλημμύρες, έλλειψη ζωοτροφών) επηρεάζουν την υγεία των παραγωγικών ζώων είτε άμεσα (αύξηση θανάτων και λοιμωδών νοσημάτων), είτε έμμεσα (μείωση των αποδόσεων τους σε κρέας, γάλα, αυγά, μείωση της αναπαραγωγής) με αποτέλεσμα την αναγκαστική προσφυγή σε πρακτικές (χορήγηση αντιβιοτικών, ορμονών, αυξητικών παραγόντων) με επιζήμιες συνέπειες στην ποιότητα των ζωικών προϊόντων. Είναι φανερό λοιπόν ότι οι κλιματικές αλλαγές μπορούν να έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες στα αποθέματα, στην ποιότητα και στην ασφάλεια των τροφίμων».

Τα παραπάνω, θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στη Δημόσια υγεία».

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

«Ήδη, από το 1970  η ιατρική έρευνα συνέδεσε αιτιολογικά το κάπνισμα με την αυξημένη θνησιμότητα και νοσηρότητα των χρηστών. Όταν πλέον τα ερευνητικά αποτελέσματα της επιστημονικής κοινότητας δεν ήταν δυνατόν να αμφισβητηθούν και καθολικά έγιναν αποδεκτά, από πολλούς αναζητήθηκαν οικονομικά επιχειρήματα για να επηρεάσουν τις εθνικές πολιτικές. Το παραπάνω γεγονός, σε συνδυασμό με το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον (άρα και την απαίτηση για οικονομική αξιολόγηση των πολιτικών καταπολέμησης του καπνίσματος σε όλο τον κόσμο), έχει οδηγήσει στην αναγκαιότητα για να αναληφθούν μια σειρά από αποδοτικές παρεμβάσεις για τη μείωση των θανάτων και των ασθενειών που προκαλούνται από τη χρήση του καπνού στην Ελλάδα.”

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της στρογγυλής τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί με θέμα «Το κάπνισμα: η αναγκαιότητα μίας πολυδιάστατης αντιμετώπισης» και θα συντονίσει ο Αναπληρωτής καθηγητής κ. Παναγιώτης Μπεχράκης.

 

ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

«Οι εθνικές δράσεις για την ιογενή ηπατίτιδα μέσω του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ εστιάζονται στην ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για θέματα μετάδοσης και πρόληψης των ιογενών ηπατιτίδων (ενημερωτικά φυλλάδια), συγγραφή οδηγιών προς εκπαιδευτικούς, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών θεραπείας της ηπατίτιδας B και C, προαγωγή του εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Α και Β και οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για πρόληψη μετάδοσης με έμφαση στον έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης, ενίσχυση έρευνας, πιλοτική μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας έναντι της ηπατίτιδας B αρχικά σε 16 Νοσοκομεία της χώρας και διενέργεια μελέτης cohort ηπατίτιδας B και C, από το 2003 με στόχο τη διαχρονική παρακολούθηση της φυσικής ιστορίας των ασθενών με ηπατίτιδα B και C».

#########