Η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε και κατέταξε στη δεύτερη θέση το τριετές  Business Plan που κατέθεσε η Asklepieia Health Cluster, ύψους 1.140.000€ για τον Τουρισμό Υγείας στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

Βασικός στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι το άνοιγμα σε νέες αγορές B2B & B2G που είναι μη προσβάσιμες  χωρίς τη δημιουργία του Cluster, αλλά και το συλλογικό marketing  προορισμού, που επιδιώκει τη συνεργασία και συντονισμό με τις αντίστοιχες προσπάθειες των δημοσίων φορέων (Περιφέρεια, κεντρικό κράτος, Δήμοι). Ταυτόχρονα στοχεύει στη δημιουργία  ομαδικών πακέτων marketing στα οποία εντάσσονται οι συμμετέχοντες  πάροχοι  υγείας, που προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες «οικονομιών κλίμακας».

Πλέον η Asklepieia Health Cluster αποτελεί την 1η επιχειρηματική δράση δικτύωσης στο χώρο του Τουρισμού Υγείας με επιβράβευση για την καινοτομία της από την Περιφέρεια Αττικής και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.