Πάνω από 500% έχει αυξηθεί η παχυσαρκία σε κάποια κράτη όπως η Κίνα και η Ινδία. Ακόμα και 11 τύπου καρκίνου σχετίζονται με τη νόσο της παχυσαρκίας που παίρνει διαστάσεις της πιο απειλητικής πανδημίας. Το κόστος των νοσηλειών παχύσαρκων ατόμων από τα πολλαπλά προβλήματά τους αγγίζει στις ΗΠΑ το 1 τρις 720 δις δολάρια το χρόνο. Ο παχύσαρκος άντρας κινδυνεύει να πάθει διαβήτη από 12 έως 42 φορές περισσότερο εξ αιτίας της παχυσαρκίας του. Η δε γυναίκα από 40 έως και 93 φορές περισσότερο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ), σε συνεργασία με την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΧΕΠ) παραχώρησαν Συνέντευξη Τύπου, σήμερα, με θέμα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την παχυσαρκία, τη σημασία της πρόληψης της νόσου αλλά και τα πολλά και σημαντικά οφέλη της βαριατρικής χειρουργικής στα παχύσαρκα άτομα.

Παχυσαρκία ορίζεται ως η νόσος του ενεργειακού μεταβολισμού, στην οποία υπάρχει παθολογικά αυξημένη συσσώρευση λίπους στο ανθρώπινο σώμα, σε σημείο ώστε να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Εκτιμάται ότι παγκοσμίως το 13% του ενήλικου πληθυσμού είναι παχύσαρκο. Στην Ελλάδα, ο επιπολασμός υπερβάλλοντος σωματικού βάρους για τον ενήλικο πληθυσμό εκτιμήθηκε στο 32% ενώ ο επιπολασμός της παχυσαρκίας εκτιμήθηκε στο 15,5%. Για τον λόγο αυτό, η πρόληψη της νόσου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στοχεύει στην παρέμβαση των παραγόντων κινδύνου ώστε να αποφευχθεί η νόσος, στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση αλλά και σε τρίτο στάδιο, στην αποτροπή της επανάκτησης του απολεσθέντος βάρους.

Μια συστηματική ανασκόπηση των μελετών παγκοσμίως που αξιολογούν την οικονομική επιβάρυνση της παχυσαρκίας έδειξε ότι οι ιατρικές δαπάνες για τους παχύσαρκους ασθενείς είναι 6-45% υψηλότερες από αυτές για τα άτομα με φυσιολογικό βάρος. Σύμφωνα με την Ελληνική Μελέτη Πρόβλεψης Οικονομικών Επιπτώσεων, η Βαριατρική Χειρουργική ειδικά σε ασθενείς που πάσχουν από Διαβήτη Τύπου 2 αποδεικνύεται ότι εξοικονομεί δαπάνες από το σύστημα Υγείας επιτυγχάνοντας ύφεση του Διαβήτη. Υπολογίζεται ότι με τη χειρουργική αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας σε ασθενείς με συννοσηρότητα το Διαβήτη Τύπου 2, η εξοικονόμηση φαρμακευτικών και άλλων  δαπανών αναφορικά με το Διαβήτη είναι αξιοσημείωστη για το κράτος καθώς παρατηρείται αθροιστική εξοικονόμηση κόστους για μια περίοδο 5 ετών που κυμαίνεται από 505,6 χιλιάδες ευρώ έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το όφελος και η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθούν υπόψιν ασθενείς με πολλαπλές συννοσηρότητες της παχυσαρκίας, κάτι που δεν εξετάζει η παρούσα Μελέτη Πρόβλεψης Οικονομικών Επιπτώσεων. Η Βαριατρική Χειρουργική είναι ασφαλής και συνιστάται ως θεραπευτική επιλογή για τη νοσογόνο παχυσαρκία από ιατρικούς επιστημονικούς οργανισμούς σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

Βασική στρατηγική αποτελεί η δημιουργία Εθνικής Βάσης Καταγραφής των βαριατρικών επεμβάσεων και ειδικότερα για τους Παχύσαρκους ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2 ούτως ώστε η δημιουργία ενός στοχευμένου και εξορθολογισμένου Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (ΚΕΝ) να αποδίδεται στα Κέντρα Βαριατρικής χειρουργικής που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές πιστοποίησης και λειτουργίας με σκοπό να καταγράφουν και να αξιολογούν τα δεδομένα σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Εθνικό Κέντρο Καταγραφής. Με τη λειτουργία ενός Εθνικού Κέντρου Καταγραφής, ο έλεγχος της Πολιτείας  κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής θα είναι απρόσκοπτος διατηρώντας απόλυτη πρόσβαση στα δεδομένα έχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και προσαρμογής όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Δεδομένου ότι η πρόληψη και η μη χειρουργική αντιμετώπιση αποτελούν σημαντικούς πυλώνες του θέματος της παχυσαρκίας, η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Μελέτης Πρόβλεψης Οικονομικών Επιπτώσεων που παρουσιάζεται σήμερα, είναι δυνατό μέρος της να χρηματοδοτήσει τις δράσεις για την ενημέρωση του κοινού και την κάλυψη απαραίτητων εξόδων που σήμερα δεν καλύπτονται, όπως η παρακολούθηση σε βάθος χρόνου των ασθενών αυτών (χειρουργημένων και μη).

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, κ. Ευθύμιος Καπάνταης, Γενικός Γραμματέας της ΕΙΕΠ: «Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και ως εκ τούτου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιστημονική και κυρίως ιατρική προσέγγιση. Με τη συστράτευση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε αυτή τη μάστιγα της εποχής μας τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και θεραπείας».

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, κ. Γεώργιος Σκρουμπής, Πρόεδρος ΕΧΕΠ ανέφερε: «Έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τη βέλτιστη διαχείριση και αντιμετώπιση των παχύσαρκων ασθενών που πάσχουν από συννοσηρότητες, όπως ο Διαβήτης Τύπου 2, είναι πολύ σημαντικό τόσο η ιατρική κοινότητα όσο και το Υπουργείο Υγείας να λάβουν υπόψιν τα οφέλη της βαριατρικής χειρουργικής καθώς και την εφαρμογή της σε μεγαλύτερο αριθμό πασχόντων προκειμένουν να επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και η εξοικονόμηση κόστους».