Η GEP, σύμβουλος σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας των επιχειρήσεων, διεξάγει έρευνα που αφορά στην εμβολιαστική συμπεριφορά εργαζομένων έναντι της νόσου COVID-19. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να συμβάλλει με πολύτιμες πληροφορίες, στην προαγωγή της δημόσιας και επαγγελματικής υγείας.

Αποσκοπώντας στην περαιτέρω διερεύνηση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 και των αλλαγών που αυτή επέφερε στη ζωή των εργαζομένων στην Ελλάδα, η GEP στοχεύει στη σε βάθος κατανόηση των παραγόντων επιρροής της εμβολιαστικής συμπεριφοράς των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους εργαζόμενους είναι καθοριστικής σημασίας για την άντληση σημαντικών αποτελεσμάτων που αφορούν στη δημόσια και επαγγελματική υγεία. Τα δεδομένα θα αναλυθούν από τους ερευνητές μόνο σε συλλογικό επίπεδο, ενώ η συμμετοχή στη διερευνητική μελέτη γίνεται ανώνυμα*.