Νέα Υόρκη, Ιανουάριος 2010 – Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση είναι μια σπάνια, προοδευτικώς εξελισσόμενη νόσος που προσβάλλει περίπου 100.000 άνδρες και γυναίκες παγκοσμίως(i). Αυτή η ανίατη νόσος χαρακτηρίζεται από διαρκώς υψηλή πίεση στις πνευμονικές αρτηρίες που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια και πρόωρο θάνατο(ii). Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση μπορεί να εμφανιστεί χωρίς καμία γνωστή υποκείμενη αιτία ή μπορεί να διαπιστωθεί στην πορεία άλλων διαταραχών, όπως νόσων του συνδετικού ιστού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ενέσιμο διάλυμα Revatio (σιλδεναφίλη) για ασθενείς που λαμβάνουν επί του παρόντος από του στόματος Revatio και που δεν μπορούν προσωρινά να λάβουν από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία, αλλά είναι κατά τα άλλα κλινικά και αιμοδυναμικά σταθεροί. Το Revatio είναι η μόνη στην κατηγορία της εγκεκριμένη θεραπεία ΠΑΥ για ενδοφλέβια χορήγηση, η οποία επιτρέπει στους ασθενείς να συνεχίζουν την αγωγή τους, όταν δεν είναι σε θέση να λάβουν από του στόματος χορηγούμενα φάρμακα

.

 

”Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση είναι μια απειλητική για τη ζωή νόσος και η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει καθυστερώντας τις επιπτώσεις της ασθένεια”, λέει ο Jean-Luc Vachiery, M.D., Καθηγητής Καρδιολογίας και Διευθυντής της Μονάδας Πνευμονικών Αγγειακών Νόσων της Clinique Universitaire De Bruxelles Hopital Erasme (Νοσοκομείο Erasme) στο Βέλγιο και τέως πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Πνευμονική Κυκλοφορία και τη Λειτουργία της Δεξιάς Κοιλίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. “Τώρα, με την έγκριση του ενέσιμου διαλύματος Revatio, έχουμε την επιλογή να
γεφυρώσουμε τις περιόδους στη θεραπεία των ενήλικων ασθενών που ενδεχομένως να μην μπορούν προσωρινά να λάβουν αυτή τη σημαντική θεραπεία σε μορφή δισκίων”.

Για ορισμένους ασθενείς, η συνεχής από του στόματος λήψη του φαρμάκου μπορεί να μην είναι δυνατή για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ενώ η από του στόματος θεραπεία μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να ξεκινήσει και πάλι αργότερα(iii), η δυνατότητα συνέχισης της θεραπείας κατά τη διάρκεια περιόδων όπου ο ασθενής δεν μπορεί να λάβει ή να ανεχθεί ένα από του στόματος σκεύασμα είναι σημαντική για τη διατήρηση της υγείας ασθενών με ΠΑΥ. Το ενέσιμο διάλυμα Revatio προορίζεται για ενήλικους ασθενείς με ΠΑΥ που είναι σε σταθεροποιημένη κατάσταση με τα δισκία Revatio, αλλά δεν μπορούν προσωρινά να λάβουν από του στόματος θεραπεία, ενώ ο γιατρός θεωρεί τη συνέχιση της θεραπείας τους απολύτως απαραίτητη.

Σχετικά με το Revatio
Το Revatio εγκρίθηκε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2005. Η από του στόματος θεραπεία με Revatio διατίθεται σε μορφή δισκίων 20mg που λαμβάνονται τρεις φορές την ημέρα. Η συνιστώμενη δόση ενέσιμου Revatio είναι 10 mg (που αντιστοιχεί σε 12,5 ml) τρεις φορές την ημέρα χορηγούμενη ενδοφλέβια με ταχεία έγχυση.

References
i New therapies for pulmonary arterial hypertension. Ιούλιος 2002.
ii National Heart Lung and Blood Institute. Hypertension. Σεπτέμβριος 2008. Διατίθεται στη διεύθυνση http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/pah/pah_all.html. Προσπελάστηκε στις 14 Οκτωβρίου 2009.
iii Hoeper M, Oudiz R, Peacock A, et al. End points and clinical trial designs in pulmonary arterial hypertension: clinical and regulatory perspectives. J Am Coll Cardiol. 2004;43:48S-55S.

#########