Αρχική Αιματολόγος Η Ελτρομβοπάγη βελτιώνει τα αποτελέσματα για τους ασθενείς με αυτοάνοση θρομβοπενία

Η Ελτρομβοπάγη βελτιώνει τα αποτελέσματα για τους ασθενείς με αυτοάνοση θρομβοπενία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  • Η ελτρομβοπάγη παρουσίασε χαμηλότερα ποσοστά σχετιζόμενων με αιμορραγία επεισοδίων και παρόμοια ποσοστά θρομβωτικών συμβάντων έναντι της ρομιπλοστίμης, της ριτουξιμάμπης και της σπληνεκτομής σε αναδρομική ανάλυση των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας των ΗΠΑ

 

  • Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σπληνεκτομή, ως θεραπευτικό σχήμα δεύτερης γραμμής, εμφάνισαν υψηλότερο αριθμό αιμοπεταλίων και πιο συχνά θρομβωτικά συμβάντα στις ομάδες που έλαβαν άλλες θεραπείες

 

  • Η αυτοάνοση θρομβοπενία (ITP) είναι μια σπάνια αιματολογική διαταραχή κατά την οποία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας λόγω χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων
Rate it