H Bayer Ελλάς έλαβε μέρος στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών,  που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 6-9 Απριλίου. Η εταιρεία είχε διπλή εμφάνιση συμμετέχοντας σε δύο πάνελ που εστίασαν αφενός στην ανάγκη δημιουργίας στον χώρο της υγείας ενός οικοσυστήματος φιλικού προς την καινοτομία και αφετέρου στην ανάγκη παραγωγής περισσότερων τροφίμων με λιγότερους πόρους, δύο σημαντικές προτεραιότητες τηςεταιρείας και βασικοί πυλώνες στη χάραξη της στρατηγικής της.

Ο Andreas Pollner, Μanaging Director & Senior Bayer Representative στην Ελλάδα συμμετείχε στο πάνελ «THE OUTSIDE IN PERSPECTIVE FOR INNOVATION IN HEALTH», την Πέμπτη 7 Απριλίου όπου επεσήμανε την ανάγκη τοποθέτησης του ασθενή στο επίκεντρο εξηγώντας ότι αποτελεί το κλειδί για τη βελτίωση της  ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. «Η φροντίδα των ασθενών βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φαρμακευτικών εταιρειών. Το γεγονός αυτό δεν είναι αρκετό, αλλά απαιτείται ένα συνολικό οικοσύστημα φιλικό προς την καινοτομία, το οποίο στη χώρα μας αναπτύσσεται συνεχώς»,  διαπίστωσε ο κ. Pollner. «Η τεχνητή νοημοσύνη και τα big data είναι βασικά εργαλεία της φαρμακοβιομηχανίας αυτή τη στιγμή, αλλά χρειάζεται και η διασύνδεση όλων των εμπλεκομένων φορέων μεταξύ τους»

Όπως ανέφερε ο κ. Pollner, η ανάπτυξη των νέων φαρμάκων στις μέρες μας έχει εξελιχθεί σε μια εντελώς διαφορετική διαδικασία και οι εταιρείες, επενδύουν σθεναρά σε κλινικές δοκιμές οι οποίες αποτελούν τον φάρο της καινοτομίας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. «Όσο ποιοτικότερα και πιο αξιόπιστα είναι τα δεδομένα που συλλέγονται τόσο ταχύτερα θα φτάνουμε στη λύση των όποιων προβλημάτων καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να λειτουργούν πάντα σε αγαστή συνεργασία για να διασφαλίζεται η καλύτερη φροντίδα των ασθενών». Ακόμα υπογράμμισε πως «οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της έρευνας. Τα προγράμματα που μελετούμε και τελικώς αναπτύσσουμε θα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από τους ασθενείς».

Έμφαση δόθηκε και στη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα ερευνητικά κέντρα με τον κ. Pollner να κάνει λόγο για την Ακαδημία Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε ταχύτατες εξελίξεις.

Η Bayer συμμετείχε ακόμα στο πάνελ με αντικείμενο: «ECONOMIC AND FOOD SECURITY IMPACTS OF EU FARM TO FORK STRATEGY» το Σάββατο, 9 Απριλίου όπου επισημάνθηκε πως η εταιρεία βρίσκεται στο πλευρό των παραγωγών για το φιλόδοξο όραμα της ΕΕ για βιώσιμη γεωργία. «Οι λύσεις που προτείνονται επιδρούν άμεσα στην παραγωγή και τα αποτελέσματα φαίνονται σε διάστημα ενός ή δύο ετών, επιβεβαιώνοντας έτσι επί της ουσίας την επιλογή του παραγωγού να εφαρμόσει τις ολοκληρωμένες προτάσεις  της εταιρείας» ανέφερε ο κ. Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Country Commercial Lead, του Τομέα Crop Science της Bayer Ελλάς στη σχετική συζήτηση. «Έχει έρθει η στιγμή που πρέπει να επιταχύνουμε, να γίνουμε απτοί, πρακτικοί και να δίνουμε άμεσες και αποτελεσματικές απαντήσεις στους παραγωγούς, μέσω της καινοτομίας.» συνέχισε. Προτεραιότητα της Bayer είναι ο παραγωγός και η εταιρεία εργάζεται ανελλιπώς με στόχο τη συνεχή βελτίωση της σχέσης της με τους παραγωγούς και της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία. Μέσω μελετών και δεδομένων πλέον γνωρίζουμε ότι η γεωργία δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος αλλά μέρος της λύσης καθώς μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Η ίδια η εταιρεία επενδύει συνεχώς στις νέες τεχνολογίες, στην ψηφιοποίηση και στα big data και επιδιώκει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον παραγωγό. Μόλις ο παραγωγός καταλάβει τη συμβολή της καινοτομίας και δει το αποτέλεσμα στην παραγωγή του, την αγκαλιάζει χωρίς δεύτερη σκέψη. «Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αποτελούν κομμάτι της λύσης που αναζητεί το σύνολο του γεωργικού τομέα» σημείωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογραμμίζοντας ότι «οι στόχοι που τίθενται πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να είναι σαφώς και προσεκτικά σχεδιασμένα όλα τα βήματα ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία.» 

 

 

#########