Η BAUSCH Health Ελλάδας,  ανακοίνωσε  ότι συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα κλινικών δοκιμών, το οποίο αξιολογεί μια πειραματική χρήση  (Ριμπαβιρίνης για εισπνεόμενο διάλυμα,), σε συνδυασμό με την πρότυπη θεραπεία νοσηλευόμενων ενήλικων ασθενών, με αναπνευστική δυσχέρεια, λόγω της COVID-19. Επειδή η ριμπαβιρίνη είναι ένα συνθετικό νουκλεοτίδιο, που λειτουργεί για να σταματήσει τον ιικό πολλαπλασιασμό,  ίσως είναι αποτελεσματική στη μείωση της σοβαρότητας της λοίμωξης από COVID-19. Η κλινική μελέτη ξεκίνησε, στην Ελλάδα, την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, 2021.

Το αρχικό πρωτόκολλο της μελέτης είναι μια επεμβατική δοκιμή ανοικτού σχεδιασμού, που θα αξιολογήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα  σε νοσηλευόμενους ενήλικες ασθενείς, ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι είναι θετικοί στην COVID-19 και, ως αποτέλεσμα της λοίμωξης, έχουν σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Δύο ενεργά σκέλη της μελέτης θα συγκρίνουν διαφορετικά δοσολογικά σχήματα, σε συνδυασμό με την πρότυπη θεραπεία.

Ο κ. Ιάκωβος Μιχαλίτσης, Γενικός Διευθυντής της BAUSCH  Health Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η BAUSCH Health ξεκινά αυτήν την κλινική δοκιμή στην Ελλάδα, για να  αξιολογήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ουσίας, στη μείωση της σοβαρότητας της μόλυνσης από COVID-19, σε ενήλικες ασθενείς. Ελπίζουμε ότι αυτή η μελέτη και τα αποτελέσματά της, θα συνδράμουν να παρουσιάσουμε μια ακόμη θεραπευτική επιλογή για τον ιό, που ενδεχομένως, θα βοηθήσει τους ασθενείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς ξεκινάμε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ιατρούς και τους εθελοντές αυτής της κλινικής δοκιμής, μιας καιχωρίς τη συμμετοχή τους η έρευνά μας δεν θα ήταν δυνατή».