Οι νέες προκλήσεις και οι αναδυόμενες ευκαιρίες που παρουσιάζει ο διεπιστημονικός τομέας της Βιοτεχνολογίας και Βιοεπιστημών, καθώς και ο ρόλος τους στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου συστήματος υγείας είναι το αντικείμενο του συνεδρίου Βιοτεχνολογίας που διοργανώνει το Health Daily και η Boussias Communications στις 3 Δεκεμβρίου στο Maroussi Plaza.

 

Το συνέδριο έχει στόχο να φέρει σε επαφή την Πολιτεία, τη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω ενός γόνιμου διαλόγου για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειρίας και έρευνας πάνω σε νέες, καινοτόμες και ελπιδοφόρες θεραπείες, αλλά και στις πολιτικές που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι ασθενείς πρόσβαση σε αυτές.

Το συνέδριο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας και για στην αξιολόγηση των ευκαιριών που ενδεχομένως υπάρχουν για την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, στις ενότητες του συνεδρίου θα συζητηθούν θέματα, όπως: οι σημαντικές τάσεις και ερευνητικές εξελίξεις στον τομέα της βιοτεχνολογίας, η βιοτεχνολογία σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, οι στρατηγικές συμμαχίες.

 

Ειδική αναφορά θα υπάρξει για την ιατροβιολογική έρευνα στην Ελλάδα και τη συμβολή της στην ανάπτυξη, καθώς και για τις ερευνητικές υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη αυτής της έρευνας. Επίσης, θα συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς της βιοτεχνολογίας και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η κρίση ως κινητήρια δύναμη για μεταφορά τεχνογνωσίας προς την επιχειρηματικότητα στο χώρο της Υγείας, ενώ θα παρουσιαστούν και χαρακτηριστικές περιπτώσεις από το χώρο της πανεπιστημιακής επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, σε ειδική συνεδρία θα αναπτυχθεί το θέμα των κλινικών ερευνών.

Τέλος, θα διοργανωθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης στη Βιοτεχνολογία», στο οποίο θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι του ΕΟΦ και στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας.

#########