Αρχική Ειδήσεις - Νέα HBV: Δείκτης εντοπισμού προϊστορικών μεταναστεύσεων;

HBV: Δείκτης εντοπισμού προϊστορικών μεταναστεύσεων;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αξιόπιστος δείκτης γενετικής αρχαιολογίας αποδεικνύεται η χρήση του DNA του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV-DNA), καθώς πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι τα μονοπάτια διασποράς του υπογονότυπου D4 του εν λόγω ιού (HBV/D4) απεικονίζουν τις προϊστορικές μεταναστεύσεις από το Θιβέτ και την Κεντρική Ασία στη ΒΑ Ινδία και ανατολικότερα στη Αυστραλό-Μελανησία.

Ειδικότερα, ερευνητική ομάδα μεταξύ των οποίων και Έλληνες επιστήμονες, θέλοντας να ρίξουν φως στο αμφιλεγόμενο θέμα της προέλευση των πληθυσμών της Αμερικής, διερεύνησαν την ύπαρξη γενετικής ομοιότητας μεταξύ των γηγενών πληθυσμών της Αμερικής, της Ωκεανίας και της Ασίας. Τα ευρήματα  τεκμηριώνουν τη γενετική ομοιότητα μερικών πληθυσμών στην Αμερική με αντίστοιχους της Αυστραλο-Μελανησίας, καθώς ο HBV/D4 εντοπίζεται στους γηγενείς πληθυσμούς του Βορείου Καναδά, της Βραζιλίας, της Καραϊβικής, της Μελανησίας, της ΒΑ Ινδίας και του Θιβέτ, υποδεικνύοντας την κοινή προέλευση του ιού στους παραπάνω πληθυσμούς.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης με τίτλο «Γενετική ανάλυση του HBV/D4 και χαρακτηρισμός των μεταναστευτικών κυμάτων για τους γηγενείς πληθυσμούς της Αμερικής: Η σημασία του HBV ως γενετικός δείκτης για τη μελέτη των ανθρώπινων μετακινήσεων» θα ανακοινωθούν, για πρώτη φορά, στην 5η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS & Ηπατίτιδες», που θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 14 έως Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017, στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου.

«Σκοπός της 5ης Πανελλήνιας Συνάντησης “AIDS & Ηπατίτιδες” είναι η σφαιρική προσέγγιση του HIV/AIDS και των ιογενών ηπατιτίδων στη χώρα μας. Καταξιωμένοι επιστήμονες θα αναπτύξουν τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στην επιδημιολογία, διάγνωση, θεραπεία και την ολιστική πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών», δήλωσε, με αφορμή τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγητής Άγγελος Χατζάκης.

Κατά τη διάρκειά του θα γίνει, επίσης, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μελέτης για την προσπάθεια άρσης των φραγμών στη θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων, μέσω της συνεργασίας του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» με τον ΟΚΑΝΑ. Μετά από την πραγματοποίηση προγραμματισμένων επισκέψεων σε Μονάδες Υποκατάστασης Οπιοειδών του ΟΚΑΝΑ και τη διενέργεια ελαστογραφίας σε συνολικά 914 άτομα οροθετικά για HCV διαπιστώθηκε ότι το 94,7% αυτών έχουν μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C (μονολοίμωξη), στο 4,6% υπάρχει συλλοίμωξη HIV/HCV, ενώ στο 1% συλλοίμωξη HBV/HCV. Το ένα τρίτο εμφάνισε ηπατική ίνωση μεγαλύτερη ή ίση του σταδίου F2.

Μια άλλη ερευνητική ομάδα, που εκτίμησε κρίσιμες επιδημιολογικές παραμέτρους της επιδημίας της Ηπατίτιδας C την περίοδο 2002-2015, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης της, σύμφωνα με τα οποία η επιδημία προκάλεσε περίπου 9.100 νέες μολύνσεις. Την τριετία 2009-2011 υπήρξε σημαντική αύξηση της επίπτωσης, λόγω της αύξησης των επικίνδυνων πρακτικών ενδοφλέβιας χρήσης, ενώ η μετέπειτα μείωση της επίπτωσης (2012-2015) οφείλεται πιθανόν στις υψηλής κάλυψης προληπτικές παρεμβάσεις για τον έλεγχο της επιδημίας του HIV στην Αθήνα (Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ).

Όσον αφορά στην αξιολόγηση στρατηγικών εξάλειψης της Ηπατίτιδας C σε Χρήστες Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) θα δημοσιοποιηθούν τα ευρήματα  μελέτης, από τα οποία διαπιστώθηκε ότι η επίδραση των Προγραμμάτων Μείωσης της Βλάβης (ΠΜΒ) στην εξάλειψη της Xρόνιας Hπατίτιδας C (ΧΗC) σε Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) αναμένεται να είναι μεγαλύτερη σε πληθυσμούς με μεγαλύτερο επιπολασμό χρόνιας ηπατίτιδας C. Για να διατηρηθούν τα αποτελέσματα της εξάλειψης και να αποτραπεί η ανάκαμψη της νόσου, είναι απαραίτητη η αύξηση της κάλυψης των ΠΜΒ στο 70%, για πληθυσμούς με επιπολασμό XHC <60%. Για πληθυσμούς ΧΕΝ με επιπολασμό ≥60% χρειάζονται επιπλέον και προγράμματα συμβουλευτικής κατά τη διάρκεια της θεραπείας για την ηπατίτιδα C για τη μείωση των επαναμολύνσεων.

Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί μια άλλη έρευνα, κατά την οποία το 75% των οροθετικών ΧΕΝ αγνοούν την οροθετικότητα για HIV στην αρχή του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε σημαντική μείωση στη συχνότητα των ενέσεων και στη χρήση ήδη ανοιγμένης σύριγγας ανάμεσα στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών που γνώριζαν την οροθετική τους κατάσταση, σε σχέση με όσους δεν τη γνώριζαν και στους οροαρνητικούς ΧΕΝ κατά τη διάρκεια προληπτικών και ενημερωτικών παρεμβάσεων.

Με τα χαρακτηριστικά των δικτύων των Χρηστών Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στην Αθήνα (ΧΕΝ) στη διάρκεια της επιδημίας HIV (2011) ασχολήθηκε μια άλλη μελέτη, σκοπός της οποίας ήταν η αποτύπωση του δικτύου των ΧΕΝ της Αθήνας, ο έλεγχος της μεταβολής του μεγέθους του διαχρονικά και η διερεύνηση της επίδρασής του στον κίνδυνο HIV. Όπως φάνηκε, κατά τη διάρκειά του προγράμματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ το μέγεθος του ατομικού δικτύου των ΧΕΝ μειώθηκε. Διαπιστώθηκε δε ότι το μέγεθος των ατομικών δικτύων καθώς και η θέση των ΧΕΝ μέσα σε αυτά σχετίζονται με τον κίνδυνο μόλυνσης από HIV.

Στην επιστημονική συνάντηση θα συζητηθεί και η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών προσυμπτωματικού ελέγχου της ηπατίτιδας C στο γενικό πληθυσμό της Ελλάδας, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για την επίτευξη της εξάλειψης της ηπατίτιδας C, έχει θέσει ως στόχο να διαγνωσθεί το 90% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C μέχρι το 2030. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η απόδοση του προσυμπτωματικού ελέγχου στο γενικό πληθυσμό εξαρτάται από τον επιπολασμό και μπορεί να βελτιωθεί αν πραγματοποιηθεί με βάση το έτος γέννησης (birth cohort screening).

Τέλος, μελέτη διαπίστωσε ότι η πρωτογενής αντοχή στα αντιρετροϊκά τύπου NNRTIs είναι υψηλή στη χώρα μας, κυρίως λόγω των μεταδόσεων μεταξύ των μη-θεραπευμένων HIV(+). Οι ερευνητές συμπέραναν ότι τα υψηλά επίπεδα τοπικής διασποράς μεταξύ μη-θεραπευμένων HIV(+) εξηγούν τον υψηλό επιπολασμό πρωτογενούς αντοχής στα άτομα που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία.

Η 5η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS & Ηπατίτιδες διοργανώνεται, μεταξύ άλλων, από την Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής & Προληπτικής Ιατρικής, την Α΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», την Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», την Β΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», την Δ΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Παθολογική Κλινική – Τμήμα Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Πατρών του Γ.Ν. Πάτρας και το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

HBV: Δείκτης εντοπισμού προϊστορικών μεταναστεύσεων;
Rate it