Η μελέτη EINSTEIN CHOICE, με περισσότερους από 3.000 ασθενείς κατέδειξε ότι η ριβαροξαμπάνη είτε στα 10 mg, είτε στα 20 mg χορηγούμενη μία φορά την ημέρα είναι ανώτερη των 100 mg ΑΣΟ στην πρόληψη της υποτροπής της φλεβικής θρομβοεμβολής, ενώ δείχνει συγκρίσιμα και πολύ χαμηλά ποσοστά μείζονος αιμορραγίας σε σχέση με το ΑΣΟ. Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος υποτροπής της θρόμβωσης είναι έως και 10% κατά το πρώτο έτος, εάν διακοπεί η αντιπηκτική θεραπεία.

Η Bayer AG και η συνεργαζόμενη εταιρία για την ανάπτυξη της ριβαροξαμπάνης, Janssen Pharmaceuticals, Inc. ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα από τη μελέτη EINSTEIN CHOICE, η οποία κατέδειξε ότι ο από του στόματος αναστολέας του παράγοντα Χα, ριβαροξαμπάνη στις δόσεις τόσο των 10 mg όσο και των 20 mg άπαξ ημερησίως, μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής της φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) σε σύγκριση με το ΑΣΟ 100 mg άπαξ ημερησίως σε ασθενείς που είχαν προηγουμένως ολοκληρώσει 6 έως 12 μήνες αντιπηκτικής αγωγής για την αντιμετώπιση πνευμονικής εμβολής (ΠΕ) ή συμπωματικής εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (ΕΒΦΘ). Πρέπει να σημειωθεί ότι, οι ασθενείς με αδιαμφισβήτητη   ανάγκη για συνέχιση της θεραπευτικής αντιπηκτικής αγωγής πέραν των πρώτων 6 έως 12 μηνών, δεν συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Η ριβαροξαμπάνη στα 20 mg άπαξ ημερησίως (ήδη εγκεκριμένη δόση ως θεραπευτική αγωγή) μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής  της ΦΘΕ κατά 66% (μείωση του σχετικού κινδύνου) σε σύγκριση με το ΑΣΟ στα 100 mg χορηγούμενο μία φορά την ημέρα, ενώ η ριβαροξαμπάνη 10 mg άπαξ ημερησίως, μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής της ΦΘΕ κατά 74% (μείωση του σχετικού κινδύνου) σε σύγκριση με το ΑΣΟ 100 mg άπαξ ημερησίως. Όσον αφορά στο κύριο τελικό σημείο ασφάλειας, συγκρίσιμα και πολύ χαμηλά ποσοστά μείζονος αιμορραγίας παρατηρήθηκαν και στις τρεις ομάδες θεραπείας, όπου το 99,6% των ασθενών δεν παρουσίασαν καμία μείζονα αιμορραγία. Τα αποτελέσματα της μελέτης  EINSTEIN CHOICE παρουσιάστηκαν σήμερα στη συνεδρίαση για τα Νεότερα Κλινικά Δεδομένα, κατά την 66η Ετήσια Επιστημονική Σύνοδο του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας (ACC) στην Ουάσιγκτον και ταυτόχρονα δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine. Τα στοιχεία της μελέτης EINSTEIN CHOICE έχουν υποβληθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και θα υποβληθούν και σε άλλες Υγειονομικές Αρχές παγκοσμίως, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Η Φλεβική Θρομβοεμβολή, η οποία περιλαμβάνει την πνευμονική εμβολή και την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, είναι η τρίτη πιο συχνή αιτία θανάτου καρδιαγγειακής αιτιολογίας μετά από την καρδιακή προσβολή και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Σε ασθενείς με ΦΘΕ, η αντιπηκτική θεραπεία συνιστάται για 3 μήνες ή περισσότερο, ανάλογα με τη σχέση μεταξύ του κινδύνου υποτροπής της φλεβικής θρομβοεμβολής και του κινδύνου αιμορραγίας.

#########