Η βιο-φαρμακευτική εταιρία MSD προχώρησε σε ανανέωση της πολιτικής αδειών της, όσον αφορά τις γονικές άδειες των 180+ εργαζομένων της. Επιθυμώντας να στηρίξει έμπρακτα όλους τους νέους γονείς, ανεξαρτήτως του φύλου τους και ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο απέκτησαν το παιδί ή τα παιδιά τους (γέννηση, υιοθεσία, παρένθετη μητρότητα), αποφάσισε τις ακόλουθες παροχές, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2021:

  • Άδεια μητρότητας, διάρκειας 17 εβδομάδων, με πλήρεις αποδοχές, σε όλες τις εργαζόμενες γυναίκες που γέννησαν παιδί/ παιδιά .
  • Άδεια μητρότητας, διάρκειας 12 εβδομάδων, με πλήρεις αποδοχές, σε όσες εργαζόμενες γυναίκες έγιναν μητέρες μέσω υιοθεσίας ή μέσω παρένθετης μητέρας.
  • Άδεια πατρότητας, διάρκειας 12 εβδομάδων, με πλήρεις αποδοχές, σε όσους εργαζόμενους άνδρες απέκτησαν παιδί/παιδιά μέσω γέννησης, υιοθεσίας ή παρένθετης μητέρας.

Πέραν της ενίσχυσης του ρόλου της μητρότητας, η MSD στηρίζει έντονα και την πατρότητα. Η χορήγηση άδειας πατρότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική και συμβάλει στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι άδειες πατρότητας βοηθούν τον πατέρα να αναπτύξει ισχυρό δεσμό με το παιδί του, γεγονός που συμβάλει στην καλή υγεία και στη θετική αναπτυξιακή πορεία του παιδιού.

Στόχος των παροχών αυτών είναι η ενίσχυση του εργασιακού περιβάλλοντος της MSD, ώστε αυτό να χαρακτηρίζεται από ίσες ευκαιρίες, δικαιοσύνη, συμπερίληψη και πολυμορφία. Με τις εκτεταμένες γονικές άδειες σε όλες τις εργαζόμενες και σε όλους τους εργαζόμενους της MSD, προσφέρεται ευελιξία και υποστήριξη, ώστε οι νέοι γονείς να περνούν περισσότερο χρόνο με το/τα παιδί/παιδιά τους.

Η κα Αθηνά Σταύρου, HR Lead MSD Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, υπογραμμίζει: «Mε τη νέα μας πολιτική θέλαμε να ενδυναμώσουμε τη μητέρα ανεξαρτήτως μεθόδου τεκνοποίησης αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα στον πατέρα να χαρεί μια από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου. Τον ερχομό μιας νέας ζωής! Η νέα μας πολιτική αντικατοπτρίζει τα πιστεύω μας στην ισότητα και τη διαφορετικότητα καθώς και τη διάθεση μας να συνεισφέρουμε πάντα στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους.