Αρχική Βιβλίο H Διατροφική Παράδοση στην Ελλάδα

H Διατροφική Παράδοση στην Ελλάδα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η βελτίωση του ανθρώπινου είδους συνδέθηκε στενά με τη διατροφή του. Αναφέρεται ότι από τα της προϊστορίας η αύξηση του ύψους και της διάρκειας ζωής συνδυάστηκαν με την διατροφή. Υποστηρίζεται επίσης ότι η κρεοφαγία και η μαγειρική συντέλεσαν τόσο στην κοινωνική οργάνωση, όσο και στην ανάπτυξη του πολιτισμού.

 

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται τα στοιχεία που περιγράφουν τη διατροφή κατά τους ομηρικούς χρόνους, τις σχετικές γνώσεις της ιατρικής, τα περί διαίτης βιβλία του Ιπποκράτη και των του, τα περί τροφής βιβλία του Γαληνού και των γιατρών. Εξετάζονται επίσης τα με τη διατροφή κατά τα συμπόσια, την κατανάλωση των βρώσιμων αγαθών από τις και έργα που ειδικά στην . Οι αναφορές στις περί διατροφής γνώσεις και αντιλήψεις των βυζαντινών στηρίζονται όχι μόνο σε βιβλία γιατρών αλλά και στα γραφόμενα από λόγιους, καθώς και σε λαϊκότερα κείμενα. Οι επόμενοι αιώνες κληρονομούν τις υπάρχουσες γνώσεις, τις εμπλουτίζουν με τα στοιχεία που συνεισφέρει ο διαφωτισμός και με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και προσαρμόζουν τη διατροφή στις κοινωνικές απαιτήσεις της εποχής.

Στο παρόν σύγγραμα των Ιατρικών Εκδόσεων ΒΗΤΑ, ο γνωστός και έμπειρος συγγραφέας- Ρηγάτος, οδηγεί τον αναγνώστη σε ενδιαφέρουσες πολιτιστικές διαδρομές που καλύπτουν διαχρονικά ολόκληρο το εύρος της ελληνικής διατροφικής παράδοσης

Ιστορικές και Πολιτιστικές διαδρομές

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΡΗΓΑΤΟΣ