Τα νέα δεδομένα για τη λαροτρεκτινίμπη παρουσιάζουν συνολικά ποσοστά ανταπόκρισης 94% στα παιδιά και 76% σε ενήλικες με καρκίνο που παρουσιάζει σύντηξη γονιδίων στην κινάση των υποδοχέων τροπομυοσίνης (tropomyosin receptor kinase, TRK), κλινικό όφελος που έχει αποδειχθεί σε ασθενείς με πρωτογενείς όγκους κεντρικού νευρικού συστήματος και εγκεφαλικές μεταστάσεις

Η Bayer AG ανακοίνωσε τα ευρήματα από νέες αναλύσεις για την λαροτρεκτινίμπη, σύμφωνα με τα οποία, το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) ήταν 94% στα παιδιά με καρκίνο με σύντηξη TRK, ενώ η μέση διάρκεια ανταπόκρισης των ασθενών (median Duration of Response = DOR) δεν επιτεύχθηκε κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης συλλογής των δεδομένων (30 Ιουλίου 2018). Σε ενήλικες ασθενείς, παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης 76%, με την μέση διάρκεια ανταπόκρισης των ασθενών να μην έχει επιτευχθεί κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης συλλογής των δεδομένων (30 Ιουλίου 2018, μέση παρακολούθηση 17,2 μηνών σύμφωνα με την αξιολόγηση των ερευνητών).

 

Επίσης, νέα δεδομένα για ασθενείς με πρωτογενείς όγκους στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) διαφόρων ιστολογικών τύπων ή με εγκεφαλικές μεταστάσεις επιβεβαιώνουν τη δραστηριότητα της λαροτρεκτινίμπης σε αυτούς τους ασθενείς. Σε μια ανάλυση σχετικά με την ποιότητα ζωής, παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές βελτιώσεις με τη θεραπεία με λαροτρεκτινίμπη σε παιδιά και ενήλικες με καρκίνο με σύντηξη TRK. Τα δεδομένα ασφάλειας ήταν σύμφωνα με τις προηγούμενες δημοσιεύσεις, με την πλειοψηφία των ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) να είναι βαθμού 1 ή 2.Τα πλήρη δεδομένα από αυτές τις αναλύσεις θα παρουσιαστούν στην 55η Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) 2019, που θα λάβει χώρα στο Σικάγο του Ιλλινόις (Η.Π.Α.) από τις 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2019.

 

«Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της λαροτρεκτινίμπης σε ασθενείς με καρκίνο με σύντηξη TRK, ανεξάρτητα από τον τύπο και την ηλικία του όγκου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρουσιάζουν εγκεφαλικές μεταστάσεις ή πρωτεύοντες όγκους του ΚΝΣ», δήλωσε ο Douglas S. Hawkins, ιατρός στο τμήμα αιματολογίας/ογκολογίας, επικεφαλής του παιδιατρικού νοσοκομείου του Σιάτλ και καθηγητής παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον. «Συνεπώς, είναι υψίστης σημασίας η επείγουσα εκτεταμένη γονιδιακή εξέταση για τον εντοπισμό των κατάλληλων ασθενών για θεραπεία»

 

Η λαροτρεκτινίμπη έχει δράση στο ΚΝΣ και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη θεραπεία του καρκίνου με σύντηξη TRK σε ενήλικες και παιδιά.

 

«Αυτά τα τελευταία δεδομένα έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία που διαθέτουμε για την λαροτρεκτινίμπη σε ασθενείς με καρκίνο σύντηξης TRK», δήλωσε ο Scott Fields, ιατρός, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Ανάπτυξης στο τμήμα Ογκολογίας του Τομέα Φαρμάκων της Bayer ΑG. «Με τις συνεχείς προσπάθειες μας στην ανάπτυξη θεραπειών όπως η λαροτρεκτινίμπη καθώς και ο υπό έρευνα αναστολέας TRK BAY 2731954, επιδεικνύουμε τη δέσμευσή μας να ερευνούμε και να προωθούμε το μέλλον της φροντίδας του καρκίνου, προσφέροντας παράλληλα πραγματική αξία στους ασθενείς και τους γιατρούς».

 

Η λαροτρεκτινίμπη έχει εγκριθεί από την Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) τον Νοέμβριο του 2018 για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών με καρκίνο με σύντηξη TRK χωρίς γνωστή μετάλλαξη που προσδίδει ανθεκτικότητα, όπου ο τύπος καρκίνου είναι είτε μεταστατικός, είτε η χειρουργική αφαίρεση του συνοδεύεται από υψηλή νοσηρότητα και δεν υπάρχουν ικανοποιητικές εγκεκριμένες θεραπείες ή υπάρχει πρόοδος νόσου μετά τη θεραπεία. Για την Ευρώπη, η Bayer έχει υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).