Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, 2010 –  Η Abbott ανακοίνωσε, χθες, ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Solvay Pharmaceuticals, εταιρείας με έδρα το Βέλγιο, έναντι 4,5 δις ευρώ (6,2 δις δολάρια) παρέχοντας πρόσβαση της Abbott σε ένα ευρύ και συμπληρωματικό χαρτοφυλάκιο φαρμακευτικών προϊόντων και επεκτείνοντας έτσι την παρουσία της σε καίριες αναδυόμενες αγορές, παγκοσμίως.  
Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της εξαγοράς, η Abbott αναμένει ότι η εξαγορά θα προσθέσει, περίπου, 2,9 δις δολάρια στις συνολικές πωλήσεις της για το 2010, η πλειοψηφία των οποίων εκτός ΗΠΑ, καθώς και ότι θα προσθέσει περίπου 500 εκ. δολάρια στις ετήσιες επενδύσεις της Abbott στον τομέα της φαρμακευτικής Έρευνας & Ανάπτυξης

.

«Η εξαγορά της Solvay Pharmaceuticals αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Abbott με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας μας σε καίριες αγορές αλλά και την ενδυνάμωση της διαρκούς μας ανάπτυξης εντός της βιομηχανίας», αναφέρει ο Miles D. White, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Abbott. «Πλέον του γεγονότος ότι τα προϊόντα της Abbott και της Solvay θα διατίθενται σε νέες και αναπτυσσόμενες αγορές, παράλληλα η εξαγορά αυτή, ενισχύει τις επενδύσεις μας στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, δίνοντας στην Abbott τη δυνατότητα να οδηγήσει τις εξελίξεις στον φαρμακευτικό τομέα».

Η Abbott διαθέτει ήδη ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων φαρμακευτικών προϊόντων και η Solvay προσθέτει προϊόντα που σημειώνουν διαρκή και σταθερή επιτυχία –συμπεριλαμβανομένων ουσιωδώς ομοίων φαρμάκων με εμπορική ονομασία (branded generics) – τα οποία θα προσδώσουν περαιτέρω εύρος στις φαρμακευτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Abbott και θα προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Τα προϊόντα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν την παρουσία και την εμπειρία της Abbott σε εξειδικευμένες αγορές, όπως προϊόντα για καρδιαγγειακές παθήσεις, νευρολογία και γαστρεντερολογία, περιλαμβάνονται επίσης ορμονικές θεραπείες για άνδρες και γυναίκες, και θεραπείες για την εξωκρινή παγκρεατική ανεπάρκεια (αδυναμία σωστής πέψης της τροφής), η οποία συνδέεται με αρκετές σοβαρές παθήσεις, όπως η κυστική ίνωση και η χρόνια παγκρεατίτιδα.

«Ο συνδυασμός των φαρμακευτικών δραστηριοτήτων της Solvay και της Abbott, δίνει τη δυνατότητα στην Abbott να διατηρήσει την ηγετική της θέση σε σημαντικές αναδυόμενες αγορές, όπου υπάρχουν αξιόλογες ευκαιρίες για τα ουσιωδώς όμοια φάρμακα με εμπορική ονομασία», δηλώνει ο Olivier Bohuon, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Φαρμακευτικών Προϊόντων της Abbott. «Η ένταξη της Solvay Pharmaceuticals είναι καταλυτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τον ηγετικό ρόλο της Abbott στον τομέα αυτό και εξασφαλίζει στην Abbott την υποδομή, το εύρος και την προσφορά σε προϊόντα ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες ασθενών παγκοσμίως».  

Η Solvay Pharmaceuticals αποτελεί πλέον μέρος του παγκόσμιου Ομίλου Φαρμακευτικών Προϊόντων της Abbott. Ο Werner Cautreels, Διευθύνων Σύμβουλος της Solvay Pharmaceuticals, θα έχει ένα μεταβατικό ρόλο και αργότερα θα αποχωρήσει από την εταιρεία.  

Ο αντίκτυπος της εξαγοράς της Solvay Pharmaceuticals, αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα κερδών της Abbott ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο καθώς και όλο το έτος 2010.

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, η συμφωνία περιλαμβάνει επιπλέον την πληρωμή έως και 300 εκ. ευρώ, εφόσον επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι πωλήσεων μεταξύ 2011 και 2013.  

Λίγα λόγια για την Abbott

Η Abbott είναι μία παγκόσμια εταιρεία στον χώρο της Υγείας με αφοσίωση στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη, την παρασκευή και την εμπορία φαρμακευτικών σκευασμάτων, διαγνωστικών μηχανημάτων, διαβητολογικών συσκευών και προϊόντων διατροφής. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 83.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 130 χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα νέα της Abbott μπορείτε να επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.abbott.gr και www.abbott.com.

Δήλωση Πρόβλεψης της Abbott
Ορισμένες δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό το Δελτίο Τύπου ενδέχεται να είναι δηλώσεις πρόβλεψης, στα πλαίσια της Μεταρρυθμιστικής Πράξης περί Διαφορών για Ιδιωτικά Χρεόγραφα του 1995. Η Abbott εφιστά την προσοχή ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις πρόβλεψης υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να συντελέσουν ώστε τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που περιέχονται στις δηλώσεις πρόβλεψης. Οικονομικοί, ανταγωνιστικοί, κυβερνητικοί, τεχνολογικοί και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Abbott, αναφέρονται στο Θέμα 1α «Παράγοντες Κινδύνου» της Ετήσιας Έκθεσης της Abbott στην Φόρμα 10-Κ της Επιτροπής Χρεογράφων και Συναλλαγών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και ενσωματώνονται κατ’ αναφορά. Η Abbott δεν υποχρεούται να δημοσιεύσει οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις σε δηλώσεις πρόβλεψης ως αποτέλεσμα μεταγενέστερων γεγονότων ή εξελίξεων.

#########