Αρχική Ειδήσεις - Νέα H Ιβαμπραδίνη με νέα ένδειξη για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.

H Ιβαμπραδίνη με νέα ένδειξη για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενθαρρυντικές εξελίξεις για περίπου 275.000 Έλληνες που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκειασταδίου ΙΙ έως IVa, προσφέρει η νέα ένδειξη για τηνιβαμπραδίνηπου ενέκρινε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου (EMA),καθώς μειώνει κατά 26% τον κίνδυνο θανάτουή νέας νοσηλείαςτους. Επιπρόσθετα, ηνέα ένδειξη για την ιβαμπραδίνη,που βασίζεταιστα αποτελέσματα της μελέτης SHIFT(1),

δίνει στους γιατρούς ένα πολύτιμο,καινοτόμοόπλο, για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, εκτός του κινδύνου της θνησιμότητας και της νοσηλείας, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών, επιπλέον της τυπικής αγωγής.

Το Νοέμβριο του 2009 η ιβαμπραδίνη εγκρίθηκε από τον EMA για τη θεραπεία των ασθενών με συμπτωματική στεφανιαία νόσο και καρδιακή συχνότητα >60bpm, που δεν ελέγχονται επαρκώς με το συνδυασμό  της βέλτιστης δόσης β-αναστολέα. Πλέον, ηδιπλή ένδειξη τόσο για ασθενείς με στεφανιαία νόσο όσο και γιαασθενείς μεχρόνια καρδιακή ανεπάρκεια,καθιστά την ιβαμπραδίνη ένα καρδιολογικό φάρμακο με ακόμα πιο ευρεία χρήσηκαι για ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.Τα αποτελέσματατης μελέτης SHIFT, απέδειξαν ότι η προσθήκη τουπαράγοντα αποκλειστικής μείωσης της καρδιακής συχνότηταςιβαμπραδίνη – στην τυπική αγωγή μειώνει τόσο τον κίνδυνο θανάτου όσο και νοσηλείας (1). Επίσης, τα τελευταία αποτελέσματα της μελέτης SHIFT τεκμηρίωσαν, για πρώτη φορά, άμεση σχέση μεταξύ μείωσης της καρδιακής συχνότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών(2). Σε αυτή την υπο-μελέτη, οι ίδιοι οι ασθενείςμε καρδιακή ανεπάρκεια δήλωσαν πως η ιβαμπραδίνηβελτιώνει την ποιότητα ζωής τους με λιγότερα συμπτώματα και περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες. Μια επιπρόσθετη υπο-μελέτη της SHIFT, που παρουσιάστηκε στο τελευταίο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC), εμβαθύνει περισσότερο και καταδεικνύει ότι η ιβαμπραδίνη μειώνει σημαντικά τους όγκους αριστερής κοιλίας και βελτιώνει το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας(3).

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και Πρόεδρος της Ελληνικής EταιρείαςKαρδιοαγγειακής Έρευνας, καθηγητής κ. Παναγιώτης Βάρδας επισήμανε ότι, «Η ιβαμπραδίνη αποτελεί σημαντικήεξέλιξη για την αποτελεσματική διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας καθώς σήμερα οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια αντιμετωπίζουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου ή νοσηλείας, ενώ βιώνουν  κακή ποιότητα ζωής. Η ιβαμπραδίνη είναιμια επιστημονικά τεκμηριωμένη αγωγή, πέραν της σύγχρονης συνιστώμενης θεραπείας, με αποδεδειγμένη αντι-ισχαιμική αποτελεσματικότητα και πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων σε στηθαγχικούς ασθενείς, καθώς και με αποδεδειγμένα οφέλη για την επιβίωση και τη νοσηλεία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια,αλλά και με δυνατότητα βελτίωσης της σωματικής και ψυχικής τους υγείας

 Λίγα λόγια για τη μελέτη   SHIFT

Τα αποτελέσματα στη μελέτη SHIFT, της μεγαλύτερη μελέτης νοσηρότητας στηχρόνια καρδιακής ανεπάρκεια, με συμμετοχή πάνω από 6.500 ασθενών σε 37 χώρες, με μέτρια έως σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιακή συχνότητα πάνω από 70 bpm για ασθενείς, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 23 μήνες κατά μέσο όρο, έδειξαν ότι η ιβαμπραδίνημειώνει το πρωτεύον τελικό σημείο, σύνθετο καρδιαγγειακού θανάτου ή νοσηλείας λόγω επιδείνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας, κατά 18% (p<0,0001).  Η ιβαμπραδίνη μείωσε επίσης την πιθανότητα θανάτου λόγω καρδιακής ανεπάρκειας κατά 26% (p=0.014) και τον κίνδυνο νοσηλείας κατά το ίδιο ποσοστό (26%, p<0,0001). Τα οφέλη αυτά ήταν εμφανή μέσα σε τρεις μόλις μήνες αγωγής με ιβαμπραδίνηκαι παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς λάμβαναν ήδη τη συνιστώμενη από τις κατευθυντήριες οδηγίες θεραπεία [β-αποκλειστές, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ), διουρητικά ή ανταγωνιστές αλδοστερόνης]. Η μελέτη έχει επιπλέον επιβεβαιώσει ότι η ιβαμπραδίνη εξασφαλίζει καλό προφίλ ανοχής και ασφάλειας σε αυτούς τους ευαίσθητους ασθενείς.

 Λίγα λόγια για την χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα συχνό και αυξανόμενο πρόβλημα που αφορά 15 εκατ. ασθενείς στην Ευρώπη (2-3% του συνολικού πληθυσμού). Διαταράσσει την ικανότητα της καρδιάς να αντλήσει αποτελεσματικά και να διατηρήσει ικανοποιητική την κυκλοφορία αίματος για την κάλυψη των σωματικών αναγκών. Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα μείζον κόστος για τα Συστήματα Υγείας καθώς αντιπροσωπεύει το 10% των εισαγωγών σε νοσοκομείο, ενώ υπολογίζεται ότι το 50% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια πεθαίνουν σε 4 χρόνια. 

 Λίγα λόγια για την EλληνικήEταιρείαKαρδιοαγγειακής Έρευνας

H EλληνικήEταιρείαKαρδιοαγγειακής Έρευνας είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στον καρδιαγγειακό χώρο από τον Ιούλιο του 2008. Οι κύριοι σκοποί της Cardioresearch είναι: Η ανάπτυξη της έρευνας των καρδιαγγειακών νόσων στην Ελλάδα και διεθνώς, ο συντονισμός υπαρχουσών ερευνητικών πρωτοβουλιών στα διάφορα Πανεπιστημιακά ή μη Ιδρύματα της χώρας με τη δημιουργία δικτύων έρευνας, η οργάνωση, συντονισμός & παρακολούθηση πολυκεντρικών ερευνητικών μελετών στη χώρα μας ή και διεθνώς, και η παρουσίαση ερευνητικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων, εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων.

 Βιβλιογραφία

  1. Swedberg K, et al. Beneficial effects of ivabradine on outcomes in chronic heart failure. The Systolic Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial (SHIFT). Lancet. Online 29th August 2010
  2. Ekman I et al.  Heart rate reduction with ivabradine and health related quality of life
    in patients with chronic heart failure Results from SHIFT.  European Heart Journal, Published Online 29th August 2011
  3. Tardif J-C et al.  Effects of selective heart rate reduction with ivabradine on left ventricular remodeling and function: results from the SHIFT echocardiography substudy.  European Heart Journal, Published Online 29th August 2011
Rate it