Μέχρι της αρχές του 1990 γνωρίζαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 80%-85%, των γυναικών με καρκίνο του μαστού και αρνητικούς λεμφαδένες, μετά την χειρουργική αφαίρεση της νόσου, ότι δεν θα υποτροπιάσουν. Αυτό που δεν ξέραμε όμως είναι, με ποια δεδομένα, πως θα γίνει μια ταξινόμηση αυτών των ασθενών σε χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου για υποτροπή .

Με ποία κριτήρια μπορούσε ο θεράπων ιατρός να αποφασίσει και να ταξινομήσει τους ασθενείς του;

Τα δεδομένα που είχε ο θεράπων ιατρός ήταν από την ανοσοϊστοχημεία , τους καρκινικούς δείκτες και το μέγεθος του όγκου. Στα μέσα τις δεκαετίας του 1990, με νέες τεχνολογίας βασισμένες στη ανάλυση του γενετικού υλικού (DNA, RNA, Proteins) έγινε δυνατόν να αναλύσουμε πολλά γονίδια σε πολλούς ασθενείς, σε πολλά δείγματα. Αυτό επέτρεψε στην ιατρική κοινότητα να φτιάξει το γονιδιακό αποτύπωμα του καρκινικού ιστού για τον κάθε ασθενή.


Πολλές φορές τα αποτελέσματα στο εργαστήριο είναι πάρα πολύ καλά αλλά δεν μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή;

Αυτό είναι σωστό. Η χρησιμότητα μιας μεθόδου οφείλεται στην επιστημονική της βάση αλλά και στην ευκολία της χρήσης της και πρόσβασης στο υλικό.


Το ONCOTYPE DX σε ποια κατηγορία τεχνολογική ανήκει ;

Επειδή γίνεται σε κύβο παραφίνης πρόκειται για ένα εύκολο υλικό. Από την στιγμή που χρησιμοποιεί το m-RNA των γονιδίων για ποσοτικοποίηση, μιλάμε για γονιδιακό αποτύπωμα έκφρασης.


Που βασίζεται η αυξημένη χρησιμοποίηση στις ΗΠΑ;

Επιγραμματικά θα λέγαμε, στην επιστημονική του εγκυρότητα, στην ευκολία πρόσβασης στο υλικό και στην μείωση των θεραπευτικών δαπανών. Για κάθε 100 ασθενείς μειώνεται το κόστος κατά 200.000 δολάρια.

Γεώργιος Νασιούλας PhD

Σπούδασε Βιοχημεία στο Πανεπιστήμιο του Δ. Βερολίνου και έκανε το διδακτορικό του στο DKFZ/Χαιδεμβέργη. Μετά εργάσθηκε σαν μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Κυτταρογενετικής/ Ογκολογίας στο DKFZ. Στη συνέχεια επήγε στις ΗΠΑ σαν Επίκουρος καθηγητής Ιολογίας/ Μοριακής Βιολογίας στο Εθνικό Καρκινικό Ερευνητικό Κέντρο-Frederick Human Retrovirus Pathogenesis Group N.C.I. USA. Από το 1998 μέχρι 2008 Διευθυντής στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε «υγεία». Από το 2001 μέχρι 2005 Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Μοριακής βιολογίας και Γενετικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μάθημα Μοριακή Μικροβιολογία. Από το 2008 είναι Επιστημονικός Διευθυντής στη Genekor A.E. Πρότυπο Κέντρο Έρευνας και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού
Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, με 500 αναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία

 

#########