Αρχική Παθολόγος Γηρίατρος .. … Ο παιδίατρος της τρίτης ηλικίας!

Γηρίατρος .. … Ο παιδίατρος της τρίτης ηλικίας!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός τόσο στην Ελλάδα όσο και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Άνθρωποι ηλικίας 70, 80, 90 και 100 ετών αναμένεται να ζήσουν 14,3 , 8,5, 4,5, και 2,5 επιπλέον έτη αντίστοιχα. Στη χώρα μας ο αριθμός ηλικιωμένων ατόμων αναμένεται να ανέλθει στο 24 %  του συνολικού πληθυσμού το έτος 2030.

Αυτό το νέο δημογραφικό προφίλ υπαγορεύει την αναγκαιότητα για σύσταση γηριατρικών δομών υγείας με διάφορες μορφές ( γηριατρική εκτίμηση, γηριατρική κλινική η κέντρο αποκατάστασης). Σε αντίθεση με τις χώρες της Ευρώπης και της βόρειας Αμερικής που οι γηριατρικές δομές λειτουργούν τα τελευταία 50 έτη, στην Ελλάδα η γηριατρική βρίσκεται σε εμβρυϊκό στάδιο ανάπτυξης με συνέπεια τις μεγάλες ελλείψεις στην υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική προστασία και μέριμνα για τους ηλικιωμένους. Ακολούθως γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της άγνωστης στο ευρύ κοινό έννοιας της γηριατρικής.

Ποιος είναι ο στόχος της γηριατρικής;

Η γηριατρική έχει ως στόχο την ολιστική θεώρηση του υπερήλικα ασθενούς όπως αυτή διαμορφώνεται από ένα σύνολο σωματικών και ψυχικών αλλαγών που αναπόφευκτα επέρχονται με την πάροδο της ηλικίας. Η μονοδιάστατη υπόσταση μιας ασθένειας σε νεότερη ηλικία αποκτά σε ηλικιωμένους  μια πολυδιάστατη οπτική λόγω πολυπαθολογίας, πολυφαρμακίας , έκπτωσης φυσικών αμυνών και υπαγορεύει την αντίστοιχη πολύπλευρη κατανόηση, καταγραφή και αντιμετώπιση του προβλήματος.

 

” Στόχος της γηριατρικής είναι η διατήρηση της ποιότητας ζωής και της αυτονομίας του ατόμου στο μέγιστο δυνατό “.

 

Αν πλέον δεν είναι δυνατή η επίτευξη της αυτοδυναμίας η παροχή της γηριατρικής φροντίδας συγκεντρώνει τις προσπάθειες της στην απάλυνση του πόνου και τη βέλτιστη διαχείριση των συμπτωμάτων.

Με τι ασχολείται η γηριατρική;

Η γηριατρική ασχολείται με δυο κατηγορίες προβλημάτων. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα κοινά ιατρικά προβλήματα των ενήλικων όπως τα καρδιαγγειακά προβλήματα, η υπερλιπιδαιμία, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι διάφοροι καρκίνοι, οι αιματολογικές νόσοι, η νεφρική ανεπάρκεια και οι λοιμώξεις. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα ειδικά γηριατρικά προβλήματα όπως οι διαταραχές όρασης και ακοής, η άνοια, η κατάθλιψη, η νόσος του parkinson, το οξύ οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι διαταραχές ύπνου, οι διαταραχές του εντέρου, η οστεοπόρωση, οι πτώσεις, η πολυφαρμακία, η υποθρεψία, οι κατακλίσεις, οι αναπηρίες και η ακινητοποίηση.

Δρ. Βαρβάρα Δογιάμη Ειδικός παθολόγος/ γηρίατρος Επιστημονικά υπεύθυνη τμήματος Παθολογίας, Προληπτικής Ιατρικής και Γηριατρικής και Ιατρικής Αντιγήρανσης στο Ιδωτικό Πολυιατρείο Medihall.