Τα καθήκοντα του ως Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» ανέλαβε προσφάτως ο Καθηγητής στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών κ. Γιάννης Εµίρης. Ο κ. Εµίρης εξελέγη στη
θέση αυτή από διεθνή επιτροπή επιστηµόνων πληροφορικής και τεχνολογίας
υπολογιστών.
Η θητεία του είναι τετραετής και έρχεται µετά από την δεκαετή επιτυχηµένη παρουσία
στη θέση αυτή του Καθηγητή στο ΕΚΠΑ κ. Γιάννη Ιωαννίδη. Ο νέος Πρόεδρος και
Γενικός Διευθυντής, ήδη µε µακρά εµπειρία ως συνεργάτης στο «Αθηνά», καταλαµβάνει τη θέση αυτή σε µια κρίσιµη περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις της πανδηµίας συνδυάζονται µε νέες ευκαιρίες και πρωτοφανείς δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόµων
λύσεων, µέσω των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Ψηφιακών Επιστηµών, για πλήθος ζητηµάτων, µε σηµαντικότερα αυτά της κλιµατικής αλλαγής & αειφόρου ανάπτυξης, της ισότιµης ανοιχτής πρόσβασης σε πόρους και εργαλεία, της οµαλής ένταξης της τεχνητής νοηµοσύνης στις καθηµερινές κοινωνικές και παραγωγικές διεργασίες.
Ο νέος Πρόεδρος, έχοντας καθαρή εικόνα αυτών των προσκλήσεων, αλλά και γνωρίζοντας το δυναµικό του ΕΚ «Αθηνά» δήλωσε:
«Νιώθω τιµή και υπερηφάνεια καθώς αναλαµβάνω τα ηνία του «Αθηνά»! Αποτελεί µια συναρπαστική πρόκληση να φέρω αυτόν τον δυναµικό οργανισµό στο επόµενο επίπεδο, στηριζόµενος σε ένα µοναδικό συνδυασµό επιστηµονικής αριστείας και κορυφαίας
καινοτοµίας. Σε συνεργασία µε το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό του Κέντρου, θα εξερευνήσουµε νέες ερευνητικές κατευθύνσεις υποστηρίζοντας συγχρόνως ένα ευρύ φάσµα καίριων εφαρµογών.»
Ο Γιάννης Εµίρης είναι Καθηγητής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Υπήρξε Ερευνητής στο INRIA
Sophia-Antipolis από το 1995 έως το 2002 και έκτοτε είναι εξωτερικός συνεργάτης (οµάδα Γεωµετρικής Μοντελοποίησης). Έλαβε Πτυχίο (BScEng) από το
Πανεπιστήµιο του Princeton (1989), Μεταπτυχιακό (MSc) και Διδακτορικό (PhD) Δίπλωµα από το U.C. Berkeley (1991 και το 1994, αντίστοιχα), και Δίπλωµα Καθηγεσίας (Habilitation) από το Πανεπιστήµιο της Νίκαιας, Γαλλία (2000), όλα στην Πληροφορική. Υπήρξε µακροχρόνιος επισκέπτης ερευνητής ή καθηγητής σε διάφορα ιδρύµατα διεθνώς: ETL Tsukuba (Ιαπωνία), Ontario Research Center in Computer Algebra, Simons Institute (Berkeley), ENS Paris, USI Lugano, ETH Zurich, JRC Ispra. Την τελευταία τριετία υπήρξε µέλος του επιστηµονικού συµβουλίου του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας, εκπροσωπώντας την Πληροφορική και τα Μαθηµατικά.
Τα ενδιαφέροντά του εκτείνονται στις περιοχές των Επιστηµονικών Υπολογισµών, της Υπολογιστικής Γεωµετρίας, της Ροµποτικής, της Βιοπληροφορικής και της
Μηχανικής Μάθησης, µε έµφαση στην επίλυση πολυωνυµικών συστηµάτων, τους γεωµετρικούς υπολογισµούς υψηλής διάστασης, την κινηµατική ροµποτικών
µηχανισµών και µορίων, την αναζήτηση και εξόρυξη δεδοµένων, καθώς και την βαθιά γεωµετρική µάθηση. Έχει ιδρύσει και διευθύνει το Εργαστήριο Γεωµετρικών και Αλγεβρικών Αλγορίθµων, ενώ έχει επιβλέψει 13 διδακτορικές διατριβές και 8 µεταδιδάκτορες ερευνητές.
Είναι συγγραφέας περισσότερων από 130 άρθρων περιοδικών και δηµοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια µε κρίση, από τις οποίες δύο τιµήθησαν µε το βραβείο
διακεκριµένης εργασίας στο ACM International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation, και συνιδιοκτήτης ενός βιοµηχανικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Ο δείκτης του H-index είναι 39. Διατελεί µέλος της συντακτικής επιτροπής των “J. Symbolic Computation”, “Math for Computer Science” και “Applicable Algebra to Engineering, Communication & Computing”. Υπήρξε µέλος πολλών επιτροπών προγράµµατος συνεδρίων, πρόεδρος της αντίστοιχης επιτροπής του ISSAC 2011 και γενικός συνδιοργανωτής του ISSAC 2020. Είναι τέλος επικεφαλής επιστήµονας σε µια νεοφυή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας.