“Οι φαρμακοποιοί στηρίζουν κάθε απόφαση που στόχο έχει την εξαφάνιση της σπατάλης στο χώρο της υγείας και ειδικότερα στο χώρο της φαρμακευτικής περίθαλψης” , όπως επισημάνθηκε στη γενική συνέλευση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που έγινε το Σάββατο, στην Αθήνα. Στη συνέλευση, με τη συμμετοχή και των προέδρων των φαρμακευτικών συλλόγων αλλά και φαρμακοποιών απ όλη τη χώρα, εκτιμήθηκαν οι κυβερνητικές αποφάσεις που αφορούν την φαρμακευτική πολιτική. Οι φαρμακοποιοί συμφώνησαν πως το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μπορεί να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των σχετικών διαδικασιών προς όφελος όλων των φορέων που λειτουργούν στο πλαίσιο του ασφαλιστικού συστήματος. Θεωρείται απαραίτητο να επισημανθεί ότι για την επιτυχία του εγχειρήματος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία σταδιακής ένταξης και προσαρμογής όλων των εμπλεκομένων. Οι φαρμακοποιοί θέτουν στη διάθεση της κυβέρνησης τη σχετική εμπειρία τους και τη βούλησή τους για την επίτευξη αυτού του στόχου

.

 

Για το θέμα των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη μείωση των τιμών των φαρμάκων η Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση πρέπει να εκτιμήσει ως συνεισφορά των φαρμακοποιών στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης την μείωση των κερδών του φαρμακείου που ακολουθεί ως λογικό επακόλουθο της μείωσης των τιμών.  Θεωρείται όμως συμβατό με κάθε αρχή δικαίου και λογικής να ζητείται η εξασφάλιση της δυνατότητας να διατεθούν τα υπάρχοντα αποθέματα στις προϋπάρχουσες τιμές .
Η Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. κατέγραψε τις υπάρχουσες πολύμηνες καθυστερήσεις στην εξόφληση των υποχρεώσεων πολλών ασφαλιστικών ταμείων (ΟΠΑΔ –ΤΥΔΚΥ – ΟΑΕΕ – ΤΣΜΕΔΕ , τράπεζες κ.λ.π.).

Επειδή η μέχρι τώρα τακτική του διαλόγου και της υπομονής αποδείχτηκε αναποτελεσματική , η Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. εξουσιοδοτεί τους κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους. να προχωρήσουν στην αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων σε όποιο ασφαλιστικό ταμείο κρίνουν, με βάση τον χρόνο καθυστέρησης.
Ο Π.Φ.Σ. καλύπτει κάθε σχετική απόφαση οιουδήποτε Συλλόγου παρέχοντας νομική κάλυψη εφ΄όσον απαιτηθεί.
Η Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. να χειριστεί τα παραπάνω θέματα και να παρέμβει με τον πιο αποφασιστικό τρόπο εάν κρίνει ότι αμφισβητούνται θεμελιώδη ζητήματα που καθορίζουν με θεσμικό  πλαίσιο λειτουργίας τους φαρμακείου.

#########