Στο τομέα της υγείας, η αποκατάσταση έχει καθοριστεί σαν « μία διαδικασία δραστικής αλλαγής από την οποία ένα άτομο που κατέστη ανάπηρο, αποκτά την γνώση και τις ικανότητες που χρειάζονται για την καλύτερη φυσική, ψυχολογική και κοινωνική του λειτουργία».Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση είναι η ιατρική ειδικότητα που σχετίζεται με την προαγωγή της φυσικής και νοητικής λειτουργικότητας, με τις δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς), με την συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας ζωής) και την τροποποίηση των ατομικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων. Θεωρείται υπεύθυνη για την διαχείριση της πρόληψης, της διάγνωσης, των θεραπειών  και της αποκατάστασης ατόμων με ανικανότητα και νοσηρότητα σε όλες τις ηλικίες.

 

Στόχοι της Φ.Ι.Απ.

Οι κύριοι στόχοι της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι η βελτίωση στην κοινωνική συμμετοχή και στην ποιότητα της ζωής, κι αυτό επιτυγχάνεται:

-θεραπεύοντας την υποκείμενη παθολογία.

-μειώνοντας τις βλάβες και/η την ανικανότητα.

-προλαμβάνοντας και θεραπεύοντας τις επιπλοκές.

-βελτιώνοντας την λειτουργικότητα και την δραστηριότητα.

-ενθαρρύνοντας την συμμετοχή.

Η αποκατάσταση είναι μία συνεχής και συντονισμένη διαδικασία, η οποία αρχίζει με την εγκατάσταση της νόσου ή της βλάβης και συνεχίζεται μέχρι το άτομο να επιτύχει ένα ρόλο στην κοινωνία, σύμφωνα με τις επιδιώξεις του και της επιθυμίες του για την ζωή του.

Οι ειδικοί φυσίατροι

Έχουν μία ολιστική προσέγγιση για τα άτομα με οξείες ή χρόνιες καταστάσεις, χρησιμοποιούν ειδικά διαγνωστικά εργαλεία εκτίμησης και κάνουν θεραπείες στις οποίες περιλαμβάνονται φάρμακα, φυσικές τεχνικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές παρεμβάσεις. Λόγω της ολοκληρωμένης εκπαίδευσής τους  θεωρούνται ως οι ειδικοί για την διεύθυνση και συντονισμό των πολυ-επαγγελματικών ομάδων αποκατάστασης.

Διαχειρίζονται ασθενείς με ποικίλες παθολογικές καταστάσεις. Ενδιαφέρονται για την επίδραση αυτών των παθήσεων στην ατομική λειτουργικότητα και συμμετοχή. Έρχονται αντιμέτωποι σε καθημερινή βάση με σειρά γενικών προβλημάτων που πηγάζουν από πολλές καταστάσεις διαταραχών υγείας. Αυτά  μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Παρατεταμένη παραμονή στο κρεβάτι και ακινητοποίηση η οποία αποδιοργανώνει τους ασθενείς με αποτέλεσμα την απώλεια της φυσικής και ψυχολογικής τους λειτουργικότητας.
 • Κινητικά ελλείμματα.
 • Σπαστικότητα, η οποία οδηγεί σε παραμόρφωση άκρων και μειωμένη αυτοεκτίμηση (self image)
 • Διαταραχές κύστεως και εντέρoυ.
 • Δερματικά έλκη.
 • Δυσφαγία.
 • Σύνδρομα πόνου.
 • Δυσκολίες επικοινωνίας.
 • Σεξουαλικότητα και σεξουαλική δυσλειτουργία που επηρεάζει θέματα ταυτότητας και αυτοεκτίμησης.
 • Διάθεση, συμπεριφορά και αλλαγές της προσωπικότητας.
 • Μεταβολές στη δυναμική της οικογένειας, στις προσωπικές σχέσεις, στην επαγγελματική ανέλιξη και στην οικονομική επάρκεια.

Οι ειδικοί φυσίατροι αναπτύσσουν σχέδιο παρεμβάσεων βασισμένο στη διάγνωση και στην αναπηρία του ασθενή. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Ιατρικές παρεμβάσεις, Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Αντιμετώπιση της δυσφαγίας, Ψυχολογική υποστήριξη, Διατροφική θεραπεία, Εξοπλισμός αναπηρίας, υποστηρικτική τεχνολογία, προθέσεις, ορθώσεις, τεχνική υποστήριξης και βοήθεια, Εκπαίδευση του ασθενή, Νοσηλεία αποκατάστασης.

 

 

 

 

ΛΙΑΚΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Ειδικεύθηκε στο τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του νοσοκομείου ΚΑΤ Αττικής
Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, του ΕΛ.Ι.ΟΣ. ( Ελληνικό Ιδρυμα Οστεοπόρωσης ) και της Ελληνικής Εταιρείας Βελονισμού.

 

#########