Είθε το άφατο θαύμα της ανάστασης του Κυρίου, φέτος, να σημάνει για όλο τον κόσμο την αξία της ζωής, του ανθρωπισμού και της αυτοθυσίας, χωρίς δάφνες, παρά μόνο με εσωτερική  «ευρυχωρία».

Ο Ε.Ε.Σ, έχοντας ως πυλώνες του, ηθικά και βιοτικά αντισταθμίσματα, καλείται στην επώδυνη  επικαιρότητα  να εκδιπλώσει  ένα πεδίο δράσεων, και ως μια ανθρωπιστική  ασπίδα, να συμβάλει ενεργά στην προάσπιση της υγείας των πολιτών. .

Οι  Ερυθροσταυρίτες , απανταχού της  Ελλάδος, δοκιμάζονται στα ανθρωπιστικά πεδία δράσης, προσδίδουν στους συνανθρώπους μας συμπαράσταση και υποστήριξη, αυτές τις δύσκολες ώρες,  ενώ, παράλληλα, καθίστανται οι παραστατικότεροι δείκτες της συλλογικής  πολιτιστικής μας  ταυτότητας.

Λαμβάνοντας τις ανάγκες που εμφανίζονται « όχι  ως μητέρα αλλά ως μαία της καινοτομίας»  , δημιουργούμε κι εξελίσσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Λειτουργούμε τα πολυδύναμα κέντρα προσφύγων που διαβιούν στον αστικό ιστό. Πέρα από τις βασικές υπηρεσίες που λειτουργούν (θέματα ασύλου, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγαση, εκπαίδευση, απασχόληση  κ.λ.π) το διάστημα  αυτό της κρίσης του κορονοϊού, εμπλουτίστηκαν οι δομές μας  και με νέες δράσεις όπως η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για ψυχοκοινωνική  στήριξη  του μεταναστευτικού πληθυσμού  και   όχι  μόνο .

Επιπροσθέτως, αναπτύχθηκαν τηλεφωνικές γραμμές ενημέρωσης  των προσφύγων για  υπηρεσίες και προγράμματα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που υλοποιούνται και άπτονται των δικών τους αναγκών, διαμεσολάβησης και διευκόλυνσης, σε  διάφορες  υπηρεσίες.

Αναντίρρητα, όμως,  μια από τις σημαντικότερες παρεχόμενες  υπηρεσίες είναι αυτή της διερμηνείας σε δεκατέσσερις γλώσσες. Αφουγκραζόμενοι τα νέα δεδομένα, βρισκόμαστε  σε μια διηνεκή διαδικασία μεταβολής και εξέλιξης, σύμφυτης με το ιστορικό μας  γίγνεσθαι.

Αναπτύξαμε  μία καινοτόμο υπηρεσία διερμηνείας, κάνοντας εφικτή την επικοινωνία των προσφύγων με μονάδες υγείας, με υπηρεσίες νομικής καθοδήγησης, μαθήματα πρώτων βοηθειών κ.α. Επιπλέον, με την κρίση του κορονοϊού  η υπηρεσία ανέλαβε την μετάφραση των οδηγιών πρόληψης και προστασίας του Υπουργείου Υγείας στις διάφορες  γλώσσες, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση στην πληροφορία όλων των μεταναστών – προσφύγων.

Ως αχτίδα προμηνύματος αναθεώρησης των δεδομένων, έρχεται η σημαντική συμβολή της Volvo Car Hellas προς τον Ε.Ε.Σ. Αντιλαμβανόμενοι τις δυνατότητες και το πολυποίκιλο έργο μας, σπεύδουν να σταθούν αρωγοί στο ανθρωπιστικό μας έργο παραχωρώντας πέντε  οχήματα, για όσο διάστημα διαρκέσει η κρίση του κορονοϊού, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Μια πράξη που εφαρμόζει την αλληλεγγύη και ενσωματώνεται  στο πλέγμα και το πνεύμα των Ερυθροσταυρικών παρεμβάσεων.

Επιτακτική στο σημείο αυτό είναι και η αναφορά της επιτυχημένης συνεργασίας του Ε.Ε.Σ με την Cosco Shipping Charity Foundation και το πρόγραμμα Children Included.

Με εντατικούς ρυθμούς και εν μέσω πανδημίας, συνεχίζονται οι δράσεις      υποστήριξης μαθητών από ευάλωτες οικογένειες ,(χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές κ.α) προκειμένου να αναπτυχθούν οι συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και δημόσιας ασφάλειας, να χτιστούν γέφυρες στήριξης μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, καθώς και να υλοποιηθούν πράξεις και βελτιώσεις σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Μία μεγάλη πράξη αποστολής, υπό την πλήρη εμπιστοσύνη και στήριξη της εταιρείας Cosco, για την νοηματοδότηση του παρόντος και την διασφάλιση του μέλλοντος.

Μια ακόμη  επίσημη αναγνώριση της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ προέρχεται από τον Δήμο Αθηναίων, που ζήτησε την στήριξη των προγραμμάτων του  «βοήθεια στο σπίτι» από τις νοσηλευτικές υπηρεσίες και την  κοινωνική  πρόνοια   του Ε.Ε.Σ.

Εξαίρετοι  επαγγελματίες μας, από την υπηρεσία «Νοσηλεία στο σπίτι»,  αλλά  και  εθελοντές  σαμαρείτες, πλαισιώνουν τις ως άνω δομές για να συμβάλουν τα μέγιστα στις βελτιωτικές παρεμβάσεις των Κρατικών δομών.

Θα ήταν αδικαιολόγητη η παράλειψη, έστω και επιγραμματικά, των δράσεων που πραγματοποιούνται ανά την επικράτεια κατά την διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού.

Την  υγειονομική στήριξη των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, την   υγειονομική και υλική βοήθεια των δομών φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών, τον υγειονομικό έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, την παροχή επισιτιστικής βοήθειας, στις υψηλού κινδύνου ομάδες πολιτών( επαναπατρισθέντες από ξένα κράτη), την συμπαράσταση των κρατικών δομών  (Νοσοκομεία, κέντρα αιμοδοσίας κ.α.), τις  δράσεις ενεργητικής προσέγγισης streetwork, καθώς και τις τηλεφωνικές γραμμές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση των δυσμενών ψυχολογικών επιπτώσεων  από την πανδημία του κορονοϊού.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι παραπάνω δράσεις δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν εάν το έμμισθο προσωπικό και οι εθελοντές μας δεν επιδείκνυαν αυτό το υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοθυσίας. Πράξεις ανθρωπισμού που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε.

Γι` αυτό και ως οργανισμός, παρά τις υποδείξεις των οικονομολόγων αρνηθήκαμε την ένταξη του οργανισμού στην ρύθμιση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για εργοδότες  με καταβολή  αποζημίωσης  800 ευρώ, ανά υπάλληλο. Αποφασίσαμε ότι οφείλουμε να τιμήσουμε το γνήσιο, το χρηστό και  να στηρίξουμε αυτούς οι  οποίοι ανήγαγαν  την εργασία σε λειτούργημα, συνεχίζοντας την εύρυθμη καταβολή της μισθοδοσίας.

Αγαπητές μου Ερυθροσταυρίτισες και αγαπητοί μου  Ερυθροσταυρίτες, το καθήκον που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστιο, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τα πολύμορφα προβλήματα της εποχής  και να προάγουμε την υγεία των συνανθρώπων μας.

 Ας ευχηθούμε, λοιπόν, όλοι μαζί , ότι αυτές τις  Άγιες ημέρες του Πάσχα  θα καταφέρουμε να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη υπόσταση και να αναγεννήσουμε τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες, όπως ακριβώς αρμόζει στον Οργανισμό που υπηρετούμε.

#########