Η ViiV Healthcare (εφεξής ViiV) είναι η μοναδική φαρμακευτική εταιρεία παγκοσμίως, της
οποίας οι ερευνητικές και εμπορικές δραστηριότητες εστιάζουν αποκλειστικά στη
θεραπευτική περιοχή της ΗΙV λοίμωξης, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων της νόσου
στη ζωή των ανθρώπων που ζουν με τον ιό.
Η ViiV αποτελεί παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2009
από τη GSK και τη Pfizer και στην οποία μεταγενέστερα, και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του
2012, προσχώρησε η βιοφαρμακευτική εταιρεία Shionogi.
Η GSK,τοπικός αντιπρόσωπος της ViiV στην Ελλάδα, είναι η εταιρεία η οποία διέθεσε το 1987
το πρώτο αντιρετροϊκό φαρμακευτικό σκεύασμα, συμβάλλοντας ενεργά στην μετατροπή της
ασθένειας από θανατηφόρα σε διαχειρίσιμη χρόνια κατάσταση.
H συνεισφορά της GSK στη μάχη ενάντια στον ιό του HIV συνεχίζεται έως σήμερα μέσω των
δραστηριοτήτων της ViiV. Στόχος της εταιρείας είναι η ανακάλυψη, η παραγωγή και η
διάθεση νέων και καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και η υποστήριξη των
ασθενών με HIV λοίμωξη.
Το χαρτοφυλάκιο της ViiV στην Ελλάδα περιλαμβάνει σήμερα 10 φάρμακα κατά του ιού HIV
ενώ παράλληλα, έχοντας ως γνώμονα την ανάπτυξη νέων θεραπειών, η ViiV έχει προβεί σε
δυναμικές επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.
Το 2014 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα καινοτόμα θεραπεία ενάντια στον ιό του HIV ενώ
σήμερα, μια σειρά νέων αντιρετροϊκών προϊόντων βρίσκεται σε φάση έγκρισης από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Η ViiV υιοθετεί και υποστηρίζει τη στρατηγική που θέτει ο UNAIDS (Κοινό Πρόγραμμα των
Ηνωμένων Εθνών για το HIV και το AIDS, ο υπεύθυνος φορέας μιας συντονισμένης
παγκόσμιας δράσης στον τομέα ου HIV / AIDS), ο οποίος θέτει έναν φιλόδοξο στόχο για τον
τερματισμό του AIDS. Μέχρι το 2020:
▪ Το 90% των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV να γνωρίζουν την κατάστασή τους
▪ Το 90% των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με τον ιό HIV να λαμβάνει αντιρετροϊκή
θεραπεία (ART)
▪ Το 90% των ατόμων που λαμβάνουν ART να έχει επιτύχει ιϊκή καταστολή.
Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για την επίτευξη της στρατηγικής UNAIDS 90-90-90
είναι ότι μέχρι το 2020 το 90% όλων των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV θα πρέπει να έχουν
διαγνωσθεί. Για να επιτευχθεί αυτό, υπάρχει ανάγκη για σημαντική κλιμάκωση διάγνωση των
ασθενών με HIV λοίμωξη, σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας περίθαλψης και πρόσβασης
σε θεραπεία, μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην επιδημία του ιού HIV.
Η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει ότι ένας ασθενής μπορεί όχι μόνο να επωφεληθεί από έναρξη
θεραπείας νωρίτερα, που θα του προσφέρει μεγαλύτερη, υγιέστερη και παραγωγικότερη
ζωή, αλλά επίσης μπορεί να μειώσει δραματικά την πιθανότητα μετάδοσης του ιού.
Επιπλέον, με τη διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων εξετάσεων, κάθε ασθενής μπορεί να
νιώθει ασφαλής ότι λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία που θα του επιτρέψει να συνεχίσει
να ζει φυσιολογικά, όπως και πριν τη διάγνωση.
Η καθολική πρόσβαση στις εξετάσεις για τον ιό HIV θα πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα
από όλους τους φορείς αφενός αλλά και υποχρέωση όλων μας, προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε την επιδημία του ιού HIV.