Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Ιουνίου στην Ερμούπολη της Σύρου η Σύνοδος της Ολομέλειας των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων από κοινού με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο, η οποία ξεκίνησε το πρωί και διήρκεσε ως αργά το απόγευμα, ήταν δύο: τα ζητήματα της στελέχωσης του ΕΣΥ σε ιατρικό δυναμικό και το ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό των ιατρών της χώρας.

Σχετικά με το μείζον ζήτημα της στελέχωσης του ΕΣΥ σε ιατρικό δυναμικό και της επαπειλούμενης κατάρρευσης του ΕΣΥ εάν δεν υπάρξουν άμεσα και δραστικά μέτρα η Ολομέλεια έκρινε πως απαιτείται η πλήρης αποκατά­σταση καταρχήν των απωλειών της οικονομικής κρίσης σε ανθρώπινο δυναμικό, πέραν των ετήσιων προσλήψεων προς αντικατάσταση των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης ή άλλων λόγων. Απαιτείται επίσης η μονιμοποίηση των επικουρικών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Πέραν των αναγκαίων προσλήψεων, απαιτείται ταυτόχρονα η αποκατάσταση ενός κλίματος εμπιστοσύνης, επιστημονικής αναγνώρισης και ερ­γασιακής ικανοποίησης. Προϋποθέσεις για την εδραίωση αυτού του κλίματος είναι η αναπλήρωση των μισθολογικών απωλειών της οικονομικής κρίσης και ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συνεκτικού πλαισίου μη-οικονομικών κινήτρων, όπως εκπαιδευτικά κίνητρα.

Στόχευση του ΠΙΣ είναι να πιέσει κάθε επόμενη κυβέρνηση για κάλυψη των τεράστιων κενών του ΕΣΥ με μόνιμο ιατρικό δυναμικό και ταυτόχρονη θέσπιση μισθολογικών και επιστημονικών κινήτρων, όπως επίσης κινήτρων για τις άγονες και νησιωτικές περιοχές.

Σχετικά με το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό των γιατρών όλων των κατηγοριών συζητήθηκε ένα πλέγμα 16 προτάσεων που εισηγήθηκε ο Τομέας Ασφάλισης του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ, ώστε από κοινού με τους άλλους Πανελλήνιους Επιστημονικούς Συλλόγους (Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό, Κτηνιατρικό) να επιδιωχθεί η αποκατάσταση των συντάξεων, οι οποίες ανέρχονται πλέον σε πενιχρά επίπεδα.

Στο ζήτημα συνέβαλαν με εισηγήσεις τους στελέχη του Επαγγελματικού Ταμείου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι τοποθετήσεις μεγάλου αριθμού Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι ανέδειξαν την ανάγκη διεκδίκησης από την πολιτεία πόρων που αφαιρέθηκαν από το αποθεματικό το ΤΣΑΥ χωρίς ποτέ να αναπληρωθούν, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στις σημερινές γλίσχρες συντάξεις των γιατρών.

Οι συμμετέχοντες, αξιολογώντας την πρόσφατη έρευνα κοινής γνώμης και γιατρών που παρουσίασε ο ΠΙΣ την προηγούμενη εβδομάδα, τάχθηκαν υπερ της ανάγκης ενός πρόσθετου πόρου, ο οποίος θα προκύψει από την επιβάρυνση 10 λεπτών στα προϊόντα καπνού και θα διατεθεί για ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η επόμενη Σύνοδος του ΠΙΣ θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη.

 

#########