Επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικού προγράμματος πολλαπλασιασμού βλαστικών κυττάρων που υπήρχαν σε χαμηλά επίπεδα στο αίμα ομφάλιου λώρου
Το ερευνητικό πρόγραμμα, που εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας της Γαλλίας (EFS) και χρηματοδοτήθηκε από την Cryo-Save, τη μεγαλύτερη Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων της Ευρώπης, δείχνει ότι ακόμη και οι μονάδες αίματος που δεν μπορούσαν να φυλαχθούν επιτυχώς γιατί περιείχαν μικρό αριθμό βλαστικών κυττάρων, ως μη δυνάμενες να χρησιμοποιηθούν, σήμερα είναι δυνατό να επεκταθούν και να έχουν κλινική χρήση. Το συμπέρασμα αυτό, σε συνδυασμό με την έκθεση που δημοσιεύεται στο έντυπο Nature Medicine αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία μονάδες αίματος ομφάλιου λώρου με χαμηλά επίπεδα βλαστικών κυττάρων

, χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς για τη θεραπεία λευχαιμίας στις Η.Π.Α., παρέχει ενδείξεις ότι ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός βλαστικών κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου θα τεθεί στην υπηρεσία της αναγεννητικής ιατρικής στο μέλλον.

Όπως ήδη είναι γνωστό, τα βλαστικά κύτταρα από το αίμα του ομφάλιου λώρου μπορούν να συντηρηθούν σε ψύξη για θεραπευτικές εφαρμογές. Πάνω από 20.000 άτομα έχουν ήδη λάβει θεραπεία για περισσότερες από 85 κλινικές παθήσεις.

Η ομάδα Aquitaine-Limousin του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας της Γαλλίας (EFS), υπό την εποπτεία του Καθηγητή Boiron και του Δρα Ivanovic, αξιολόγησε αποθηκευμένα δείγματα και την ικανότητα των βλαστικών κυττάρων για επιτυχή πολλαπλασιασμό. Η Cryo-Save, η Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου, που λειτουργεί με τις υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και διαθέτει πολυάριθμα εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου εργαστηρίου στην Ευρώπη που εδρεύει στο Neil του Βελγίου και ενός  στη Λυών της Γαλλίας, υποδέχθηκε με χαρά τα αποτελέσματα αυτά, που θα συνεισφέρουν στην αναγεννητική ιατρική. Η Cryo-Save συνεργάζεται διεθνώς με εξέχοντες ειδικούς του τομέα και συνεισφέρει σε κλινικές μελέτες που διεξάγονται στη Γαλλία και στη Γερμανία.

Ο Marc Waeterschoot, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Cryo-Save, δήλωσε: «Η αφοσίωσή μας στην αναγεννητική ιατρική αποδεικνύεται περαιτέρω με αυτή τη συλλογική μελέτη. Πρόκειται για ένα από τα πολλά επιτυχημένα προγράμματα συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου, σύμφωνα και με τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρία μας διαθέτει την καλύτερη τεχνολογία και τα πλέον αυστηρά πρότυπα.».

#########