Να εισακουστούν οι προτάσεις της για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, ζητεί με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας. Η επιστολή εστάλη ενόψει της σημερινής σύσκεψης του Υπουργικού Συμβούλιου για την ανάπτυξη.

 

 

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, ακόμα και σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία μπορεί να δημιουργήσει σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας, αρκεί να λειτουργήσει σε ένα αναπτυξιακό πλαίσιο  φαρμακευτικής πολιτικής όπως γίνεται και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι εθνικές τους φαρμακοβιομηχανίες, ανθούν.

 

Αντιθέτως στην Ελλάδα το μερίδιο της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας φτάνει μόνο το 15% της δαπάνης φαρμάκων, ενώ όμως συνεισφέρει πάνω από 50% των θέσεων εργασίας και το 90% των  επενδύσεων στον κλάδο! Παρά αυτή την υστέρηση και παρά το γενικότερο κλίμα της ύφεσης που έχει μειώσει τον κύκλο εργασιών των περισσότερων εταιριών, σχεδιάστηκαν και είναι σε εξέλιξη έξι νέες παραγωγικές μονάδες τόσο για την ελληνική αγορά όσο και για σημαντική ανάπτυξη των εξαγωγών. Ταυτόχρονα υπάρχουν σε εξέλιξη δεκάδες ερευνητικά πρωτόκολλα από τις Ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες σε συνεργασία με Πανεπιστήμια Ελλάδος και Εξωτερικού. Όλα αυτά υποδεικνύουν τη διάσταση της ανάπτυξης από την πλευρά της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Χρειάζεται όμως και η πλευρά της Πολιτείας. Η φαρμακευτική πολιτική πέρα από τον έλεγχο των δαπανών οφείλει να έχει και αναπτυξιακό προσανατολισμό. Βασικά στοιχεία της πολιτικής αυτής, όπως προτείνονται από την ΠΕΦ είναι:

  • Ο καθορισμός ρεαλιστικών τιμών για τα επώνυμα γενόσημα φάρμακα που παράγονται στην Ελλάδα προκειμένου να παραμείνουν στο σύστημα και να μην υποκαθίστανται από νεότερα ακριβότερα εισαγόμενα.
  • Κλειστοί προϋπολογισμοί σε  νοσοκομεία και ασφαλιστικούς φορείς
  • Ενημέρωση και κίνητρα για τη χρήση των επωνύμων γενόσημων.
  • Εφαρμογή συστήματος λίστας με τιμές αναφοράς και εκπτώσεις/επιστροφές ανάλογα με την κατανάλωση.
  • Έλεγχος της συνταγογράφησης μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων και της πλήρους μηχανοργάνωσης ταμείων και νοσοκομείων.

 

Σε ότι αφορά στο στόχο της ανάπτυξης οι προτάσεις της ΠΕΦ εστιάζουν:

  • στη δημιουργία μηχανισμού οργάνωσης και ενίσχυσης της έρευνας στη φαρμακοβιομηχανία
  • στη δημιουργία ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή αρμοδίων φορέων για την κατάστρωση στρατηγικής ενίσχυσης των εξαγωγών,
  • στην ενίσχυση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για αναβάθμισή του στην κατεύθυνσης ανάπτυξης της φαρμακευτικής αγοράς,
  • στην ανάδειξη της Ελλάδα ως χώρα αναφοράς, που θα προσφέρει σημαντικά έσοδα στον ΕΟΦ.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Κωλέττης, σημείωσε: «Με την επιστολή μας στον πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομίας, θέλουμε να τονίσουμε για άλλη μία φορά την Αναπτυξιακή Διάσταση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας. Κάνουμε έκκληση να μας ακούσουν! Σε αυτή την πολύ δύσκολη εθνικά περίοδο προτείνουμε μια πολιτική προς όφελος όλων. Θα πετύχουμε και μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, και ενίσχυση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. Η φαρμακοβιομηχανία είναι τομέας προτεραιότητας σε όλα τα ανεπτυγμένη κράτη λόγω των θέσεων εργασίας και της έρευνας. Ας γίνει επιτέλους και στην Ελλάδα!»

 

 

 

Π.Ε.Φ.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) εκφράζει τις θέσεις των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών της χώρας, που διατηρούν 25 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και ο κύριος όγκος παραγωγής τους αφορά σε ουσιωδώς όμοια φάρμακα (γενόσημα) με εμπορική ονομασία (branded generics) τα οποία προορίζονται για την ελληνική αγορά και εξαγωγές σε 80 χώρες στον κόσμο. Στον κλάδο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας απασχολούνται 15.000 εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους είναι επιστήμονες, με δραστηριότητα στην ενημέρωση των ιατρών, και την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

#########