Προς
τον Αξιότιμο
κ. Ανδρέα Ξανθό, Υπουργό Υγείας
Κοιν.:   κ. Παύλο Πολάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
κ. Ιωάννη Μπασκόζο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
Θέμα: Clawback νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης – Αίτημα συνάντησης
Χαλάνδρι, 18 Νοεμβρίου 2015

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια και έκπληξή μας για την υπό ψήφιση θεσμική επιβολή μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback) στα νοσοκομεία από το 2016 έως το 2018.

Με έκπληξή μας βλέπουμε μια στρεβλή πρακτική, αυτή του clawback, αντί να γίνεται προσπάθεια να καταργηθεί, να μεταφέρεται και σε έναν ακόμη τομέα, αυτόν της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Η χαλάρωση γύρω από τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης που έχει κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ με την εφαρμογή του μηχανισμού clawback αντί να καταργηθεί με ουσιαστικούς μηχανισμούς ελέγχου του όγκου και διαρθρωτικές αλλαγές, μεταφέρεται τώρα και στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Αντί δηλαδή να ζητάτε από τις διοικήσεις των νοσοκομείων να διαχειριστούν με ισορροπία και σύνεση τους προϋπολογισμούς τους και αντί να θεσπίσετε κλινικές οδηγίες που διέπουν τη νοσοκομειακή λειτουργία για εξοικονόμηση πόρων, παρέχεται η χαλάρωση που εξασφαλίζει το μέτρο του clawback όσον αφορά την κατανάλωση φαρμάκων ενδονοσοκομειακά, αφού δεν έχει κανένα κόστος για αυτούς.

Δε νοούνται τόσο μεγάλες αλλαγές για το σύστημα υγείας να γίνονται αιφνιδιαστικά και ερήμην και χωρίς καμία υποτυπώδη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, πόσο δε μάλλον όταν αυτοί καλούνται να επωμιστούν με την οικονομική επιβάρυνση της «άλλοτε» κρατικής πρόνοιας και σε αυτό το κομμάτι της περίθαλψης. Γίνεται κατανοητό πως μια τέτοια πρακτική αποτελεί αντικίνητρο για οποιαδήποτε πρωτοβουλία ανάπτυξης και οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας.

Ως ύστατη προσπάθεια, ζητάμε την άμεση αναβολή της θέσπισης του μέτρου και τον καθορισμό επίσημης συνάντησης μαζί σας άμεσα και πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, ώστε να σας εκθέσουμε το μέγεθος των προβλημάτων και να συνδιαμορφώσουμε το σχετικό νομοσχέδιο και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Πασχάλης Αποστολίδης              Κωνσταντίνος Παναγούλιας       Μιχάλης Χειμώνας

Πρόεδρος ΣΦΕΕ                         Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ                   Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ

#########