Γεννήθηκα Γυναίκα

Πρόγραμμα της επιστημονικής εκδήλωσης στο θέτρο του κολλεγίου Αθηνών που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2010 υπό τον συντονισμό του κύριου Πάρι Κοσμίδη

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#########