Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα πρέπει να προστατεύει καλύτερα την υγεία μας και το περιβάλλον, τονίζει το ΕΚ σε ψήφισμα που ενέκρινε την Παρασκευή.

Σε συνέχεια συζήτησης στην ολομέλεια την περασμένη Τετάρτη, όπου οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Επιτροπή να κλείσει τα «παραθυράκια» στη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα χημικά προκειμένου να λειτουργεί ο REACH πιο αποτελεσματικά, το ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα με 653 ψήφους υπέρ, έναντι 17 κατά και 11 αποχών. Το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια νέα στρατηγική για τα χημικά η οποία θα διασφαλίζει αποτελεσματικά την καλή προστασία της υγείας μας και του περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας την έκθεσή μας σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

 

Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, χρειάζονται περαιτέρω ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία των ευάλωτων ομάδων και συγκεκριμένα των παιδιών, των εγκύων, των γυναικών που θηλάζουν και των ηλικιωμένων.

 

Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι η νέα στρατηγική για τα χημικά πρέπει να αντανακλά πλήρως την αρχή της προφύλαξης και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και να διασφαλίζει περισσότερο διαφανείς διαδικασίες έγκρισης. Οφείλει επίσης να τονώνει τον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη περισσότερο ασφαλών και βιώσιμων εναλλακτικών, μέσω π.χ. της δέσμευσης πόρων για έρευνα.

 

Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν στην αρχή «μία ουσία – μία εκτίμηση επικινδυνότητας»: οι ουσίες πρέπει να επανεξετάζονται από έναν και μόνο ευρωπαϊκό οργανισμό για να επισπεύδεται η διαδικασία και να καταστεί η εφαρμογή του κανονισμού για τα χημικά πιο συνεπής.

 

Μείωση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες και φυτοφάρμακα

 

Το ψήφισμα ζητά ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί αποτελεσματικά ο βαθμός έκθεσης σε αυτούς για τους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη νομοθεσία συγκεκριμένες διατάξεις για παιχνίδια, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και καλλυντικά, ώστε να αντιμετωπίζονται οι ενδοκρινικοί διαταράκτες με τον ίδιο τρόπο όπως οι ουσίες που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή.

 

Το ψήφισμα καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει υπόψη της σειρά εκκλήσεων του ΕΚ για την βελτίωση της διαδικασίας αδειοδότησης φυτοφαρμάκων και την επίσπευση της μετάβασης στη χρήση χαμηλού κινδύνου φυτοφαρμάκων.

 

Ενθάρρυνση στην πράσινη καινοτομία και τέλος στην τοξική ανακύκλωση

 

Το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ευρωπαϊκά κριτήρια για τα Βιώσιμα Χημικά ώστε να παρέχονται κίνητρα για βιώσιμη χημεία, υλικά και τεχνολογίες, ιδίως για ασφαλείς εναλλακτικές εκτός της χημικής παραγωγής. Βλαβερές ουσίες καταλήγουν επίσης σε ανακυκλωμένα προϊόντα και πρέπει ως εκ τούτου να καλύπτονται από τους ίδιους κανόνες όπως τα νέα προϊόντα.

Η ΕΕ πρέπει ακόμη να ελαχιστοποιήσει και να αντικαταστήσει σταδιακά τις εργαστηριακές δοκιμές σε ζώα, χρησιμοποιώντας νέας προσέγγισης μεθοδολογίες και έξυπνες στρατηγικές δοκιμών.

 

Επόμενα βήματα

 

Το ψήφισμα αυτό είναι η συμβολή του ΕΚ στη νέα στρατηγική της ΕΕ για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα που θα παρουσιάσει η Επιτροπή το φθινόπωρο. Το σχέδιο χάρτη πορείας που υποβλήθηκε ήταν ανοιχτό για παρατηρήσεις μέχρι τις 20 Ιουνίου. Η στρατηγική αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.