Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος                                                 

Μέλος ΔΣ Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Συντονιστής Διευθυντής

Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης,

Μονάδα Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας,

Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων

Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου Θεσσαλονίκη

#########