Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την ενεργοποίηση και την εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από το παθητικό κάπνισμα.

Όπως επισημαίνει ο πνευμονολόγος κος Παναγιώτης Μπεχράκης, υπογραμμίζοντας τις συνεχείς προσπάθειες και ενέργειες που έχει καταβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ιδιαίτερα σημαντική  η πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των πολιτών και ιδίως των παιδιών από το παθητικό κάπνισμα δεδομένου ότι σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) 150.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από την έκθεση στον καπνό των άλλων.

Η ενέργεια αυτή του Υπουργείου Υγείας αποβλέπει στην εξασφάλιση, όπως επί λέξει αναφέρεται στην Εγκύκλιο της εφαρμογής του νόμου κατά του καπνίσματος, “του δικαιώματος του καθενός στην εξασφάλιση του δικαιώματος στη ζωή, στην άσκηση των δικαιωμάτων χωρίς κανενός είδους διάκριση, του δικαιώματος του καθενός να απολαμβάνει ασφαλείς και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, καθώς και του δικαιώματος του καθενός να απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας”.

Με λίγα λόγια, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ότι η μη εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου αποτελεί παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εξάλλου, η τήρηση κάθε νόμου που αποβλέπει στην προστασία ευπαθών ομάδων είναι δείκτης πολιτισμικού επιπέδου μιας χώρας.

Καπνιστές και μη καπνιστές καλούνται τώρα να βοηθήσουν στην εφαρμογή του νόμου, για μια Ελλάδα χωρίς τσιγάρο.

#########