Με το  πλέον σύγχρονο μηχάνημα ενδοβρογχικής υπερηχογραφίας (EBUS–TBNA)εξοπλίστηκε  το Τμήμα Ενδοσκοπήσεων του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον επεμβατικό πνευμονολόγο και Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής, Δρ. Ηρακλή Τιτόπουλο.

Η ενδοβρογχική υπερηχογραφία είναι μία επαναστατική τεχνική που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του υπερήχου και της ενδοσκόπησης, με μεγάλη συμβολή στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, της σαρκοείδωσης, του λεμφώματος, των μεσαυλικών λεμφαδενικών μεταστάσεων, κ.ά.

Εκείνο που καθιστά μοναδική την EBUS–TBNA στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης είναι ότι  δεν απαιτείται χειρουργική αίθουσα, γενική αναισθησία του ασθενή και εισαγωγή για νοσηλεία, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά το σωματικό, ψυχολογικό και οικονομικό κόστος.

Η ενδοβρογχική υπερηχογραφία διενεργείται στο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο με τοπική αναισθησία και μέθη και με τη χρήση βελόνων βιοψίας μίας χρήσης.  Δίνει άμεσα αποτελέσματα με τη μέθοδο της ταχείας βιοψίας (ROSE) και εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας, χάρη στη λειτουργία  ειδικού εξοπλισμού εντός του Εργαστηρίου Ενδοσκοπήσεων και την παρουσία εξειδικευμένου ειδικού κυτταρολόγου.  

Όπως τονίζει ο επεμβατικός πνευμονολόγος Δρ. Ηρακλής Τιτόπουλος, «αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προόδους που έχουν συντελεστεί στη βρογχοσκόπηση κατά τα τελευταία χρόνια. Τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα το  επιβεβαιώνουν».

Στο  Τμήμα Ενδοσκοπήσεων της Κλινικής εφαρμόζεται το σύνολο των πλέον σύγχρονων τεχνικών.  Με το νέο εξοπλισμό Ηigh Definition υψηλής τεχνολογίας, τη μακροχρόνια εμπειρία στις ενδοσκοπήσεις, την εκπαίδευση του Δρ. Τιτόπουλου και των συνεργατών του στην τεχνική του EBUSTBNA σε πιστοποιημένο κέντρο του εξωτερικού, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης καθίσταται πρωτοπόρο και σε αυτό τον τομέα.

#########