Ένα στα δυο φάρμακα που παίρνει έγκριση από τον Ευρωπαικό Οργανισμό Φαρμάκων είναι ΜΗΣΥΦΑ και αυτό θεωρειται ελπιδοφόρο μήνυμα για την ανακούφιση του συστήματος υγείας αλλά και την αυτοθεραπεία των πολιτών. Αν μόνο ένα 5% των ήδη υπαρχόντων φαρμάκων μετατραπεί σε ΜΗΣΥΦΑ τότε το όφελος για το σύστημα υγείας θα ανέρχεται σε 160 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον θα υπάρξει όφελος για την κοινωνική ασφάλεια ύψους 1,5 δις ευρώ. Ακόμα και 2 ευρώ αν πληρώσει ο πολίτης σε μη συνταγογραφούμενο φάρμακο τότε το όφελςο αγγίζει τα 2 δις ευρώ. Το 1/3 του πληθυσμού της Γαλλίας χρησιμοποιεί συστηματικά αυτά τα φάρμακα. Το 80% θεραπεύτηκε χωρίς να επισκευθεί γιατρό και χωρίς να ξοδευτεί το σύστημα υγείας. Οι ίδιοι οι γιατροί λένε ότι το 16% των περιστατικών που εξετάζουν θα μπορείσε να απευθυνθεί μόνο στα φαρμακεία. Στην Ελλάδα από τα 2 δις φαρμακευτική δαπάνη τα 200 εκατ. είναι η μερίδα των ΜΗΣΥΦΑ.

Ο ΕΦΕΧ μετέχοντας με συνέπεια στο δημόσιο διάλογο καταθέτει το «Μανιφέστο για τη στρατηγική ανάπτυξης στη νέα εποχή της Αυτοφροντίδας».

Στόχοι μας είναι

Η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η διαρκής βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας προς τον τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον πολίτη.

Η παροχή κινήτρων και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία κλίματος υγιούς επιχειρηματικότητας, προσέλκυσης επενδύσεων και ανάπτυξης της οικονομίας συνολικά.

Η εξοικονόμηση πόρων και μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και Δημόσιας Υγείας.

 

Ο ΕΦΕΧ μετέχει υπεύθυνα και σταθερά στο διάλογο με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς, το Υπουργείο Υγείας, τους Φαρμακοποιούς, τους Ιατρούς, το Πανεπιστήμιο και τα αρμόδια Ινστιτούτα Υγείας και Οικονομίας, προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας με την ευρωπαϊκή εμπειρία και τις καλές πρακτικές στον τομέα της Αυτοφροντίδας.

 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας η διεύρυνση της λίστας ΜΗΣΥΦΑ κατά 5%, με μετατροπή συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε ΜΗΣΥΦΑ, συμβάλλει στην ελάφρυνση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά € 160 εκ.

Παρόμοιες ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες μελέτες καταδεικνύουν ότι για κάθε 1 (ένα) ευρώ που δαπανάται για την Αυτοφροντίδα/Αυτοθεραπεία, το ανταποδοτικό όφελος για τον πολίτη, την Κοινωνική Ασφάλιση και τη Δημόσια Υγεία είναι 6 ευρώ.

 

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΧ Βασίλειος Σερέτης τόνισε μεταξύ άλλων ότι προϋπόθεση για να υπάρξουν αυτά τα αποτελέσματα είναι:

«Η εφαρμογή υπεύθυνης Αυτοφροντίδας (self care) συμβάλλει θετικά στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων ενώ ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά τη φαρμακευτική δαπάνη. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν τα ΜΗΣΥΦΑ και η Αυτοθεραπεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα επιβαρύνονταν με 1,5 δισ. ευρώ ».

 

Η ενημέρωση του κοινού μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα και σε συνδυασμό με την αρμόδια και υπεύθυνη συμβουλευτική φροντίδα των φαρμακοποιών, εξασφαλίζουν την ορθή και υπεύθυνη άσκηση της Αυτοθεραπείας, και κατ’ επέκταση της Αυτοφροντίδας, ενώ ελαχιστοποιούν τον οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο από τη χρήση των ΜΗΣΥΦΑ.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτό ο ΕΦΕΧ διοργάνωσε στην Αθήνα το ετήσιο συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Αυτοφροντίδα (AESGP) με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 400 εκπροσώπους της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας και

 

 

οργανισμών σχετικών με τον τομέα της αυτοφροντίδας. Ο πρόεδρος της AESGP Roger Scarlett-Smith παρουσίασε το όραμα για ουσιαστικότερη αυτοφροντίδα στην Ευρώπη για το έτος 2020 και επισήμανε ότι:

«Η Αυτοφροντίδα θα μπορούσε δυνητικά να διασώσει τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, εξοικονομώντας άνω των 16 δισ. ευρώ μέσα από μια μικρή στροφή προς την Αυτοθεραπεία, που αποτελεί μέρος της Αυτοφροντίδας».

 

Το «Μανιφέστο για την Αυτοφροντίδα» περιλαμβάνει τις προτάσεις-δράσεις του Συνδέσμου ΕΦΕΧ για την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας στη χώρα μας.

  • Θέσπιση σαφών χρονικά κριτηρίων για την έγκριση και τακτή επικαιροποίηση των ΜΗΣΥΦΑ με έμφαση στη μετατροπή συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα εφόσον εκπληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας.

Άρση γραφειοκρατικών και άλλων αντικινήτρων, ώστε να διευκολυνθούν επενδύσεις και ανάπτυξη της Αυτοφροντίδας.

Θέσπιση ειδικής Διεύθυνσης στον ΕΟΦ με εξειδικευμένο στην Αυτοφροντίδα προσωπικό.

 

  • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης των φαρμακοποιών με την συνεργασία των αρμόδιων κοινωνικών εταίρων.

Συμπερίληψη της Αυτοφροντίδας /Αυτοθεραπείας στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης των φαρμακοποιών, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

 

  • Διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ στους πολίτες με σαφείς και ευνόητες πληροφορίες για τη σωστή και ασφαλή χρήση τους. Ο ΕΦΕΧ  επικαιροποιεί  τον Κώδικα Αυτορρύθμισης για τα μέλη του, και καταγγέλλει στις αρμόδιες αρχές παραπλανητικές ή ενδεχομένως ατεκμηρίωτες επιστημονικά διαφημίσεις.

Υπεύθυνη πληροφόρηση μέσα από όλα τα κανάλια που προτιμώνται από τους πολίτες (έντυπη/τηλεοπτική/ψηφιακή πληροφόρηση).

 

  • Δέσμευση των παρασκευαστών στην ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής, ώστε ν’ αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα και η αγορά να λειτουργεί ομαλά, αλλά και με σεβασμό στη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση των πολιτών και της χώρας μας.

 

  • Η πρόσβαση των πολιτών στα ΜΗΣΥΦΑ πρέπει να γίνεται με σαφείς όρους φύλαξης, ασφάλειας, έκθεσης και πληροφόρησης σε όλα τα σημεία πώλησης.

 

  • Έμπρακτη δέσμευση των Κοινωνικών Εταίρων στην ανάδειξη και ανάπτυξη του ρόλου, της σημασίας και της αποτελεσματικότητας της αυτοφροντίδας.

 

  • Αναβάθμιση του ρόλου του φαρμακοποιού σε αυτόν του Συμβούλου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να γίνουν πάροχοι υπηρεσιών και φροντίδας με επίκεντρο τους ασθενείς, γιατί είναι αρμόδιοι και εύκολης πρόσβασης επαγγελματίες υγείας, και αποδεδειγμένα μειώνουν την επιβάρυνση της υγειονομικής περίθαλψης.
#########