Σημαντική αύξηση  της  επιβίωσης   στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού, προσφέρει η  θεραπεία με εξεμεστάνη. Τα οφέλη της θεραπείας διατηρούνται κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας παρακολούθησης όπως έδειξε μεγάλη διεθνής μελέτη-ορόσημο.
Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα νεότερα δεδομένα από τη μακροχρόνια παρακολούθηση της διεθνούς μελέτης για την εξεμεστάνη (IES). Στη μελέτη αυτή αποδείχθηκε ότι γυναίκες με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού, που ήταν σε θεραπεία με Ταμοξιφαίνη για 2-3 χρόνια και άλλαξαν σε δισκία εξεμεστάνης, διατήρησαν ένα σημαντικό όφελος στη μείωση του κινδύνου θανάτου (14%) ακόμη και μετά από 7,5 χρόνια παρακολούθησης, σε σχέση με τις γυναίκες που συνέχισαν με ταμοξιφαίνη.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι τα οφέλη της θεραπείας, τόσο στη μείωση των υποτροπών όσο και των θανάτων, διατηρούνται κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας παρακολούθησης. Αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο ECCO15 / ESMO34 στο Βερολίνο της Γερμανίας.

«Τα νέα αυτά δεδομένα της μακροχρόνιας παρακολούθησης της IES δείχνουν ένα σημαντικό όφελος επιβίωσης για τις ασθενείς που άλλαξαν θεραπεία σε AROMASIN (δισκία εξεμεστάνης) σε σύγκριση με εκείνες που παρέμειναν στην ταμοξιφαίνη”, δήλωσε ο Charles Coombes, επικεφαλής του τμήματος ογκολογίας στο Imperial College του Λονδίνου, στο Ηνωμένο Βασίλειο και κύριος ερευνητής της IES. «Αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά για τις ασθενείς και τους ιατρούς καθώς επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη στο AROMASIN μετά από δύο έως τρία έτη θεραπείας με ταμοξιφαίνη».

Η IES είναι μία μελέτη ορόσημο με τη μεγαλύτερη περίοδο παρακολούθησης ενδοκρινικής θεραπείας σχετικά με τη διαδοχική θεραπευτική προσέγγιση στην επικουρική θεραπεία. Πρόκειται για μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυεθνική μελέτη στην οποία συμμετείχαν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού. Η IES αξιολογεί τα κλινικά οφέλη στις 2.352 ασθενείς που άλλαξαν θεραπεία σε εξεμεστάνη μετά από δύο έως τρία έτη θεραπείας με ταμοξιφαίνη έναντι των 2.372 ασθενών που συνέχισαν με ταμοξιφαίνη για μία πλήρη περίοδο θεραπείας πέντε ετών. Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η ελεύθερη νόσου επιβίωση στον πληθυσμό με πρόθεση θεραπείας. Στα πλαίσια της IES, το 97% του πληθυσμού της μελέτης ήταν γυναίκες με θετικούς / άγνωστους ορμονικούς υποδοχείς.

Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού σε μία διάμεση περίοδο παρακολούθησης 91 μηνών, η μετάβαση στην εξεμεστάνη μετά από δύο έως τρία έτη ταμοξιφαίνης για ένα σύνολο πέντε ετών θεραπείας, αποδείχτηκε ότι οδηγεί σε 16% μείωση του κινδύνου των συμβάντων της DFS, που ορίζεται ως τοπική ή απομακρυσμένη υποτροπή του καρκίνου του μαστού, ετερόπλευρος καρκίνος του μαστού, ή θάνατος από οποιαδήποτε αιτία, συγκριτικά με την παραμονή στη θεραπεία με ταμοξιφαίνη για πέντε έτη.

Σημειώνεται ότι το προφίλ ασφάλειας του AROMASIN στους 91 μήνες ήταν παρόμοιο με εκείνο που παρατηρήθηκε προηγουμένως. Μία ανάλυση των συμβάντων – συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών και μυοσκελετικών συμβαμάτων – έδειξε ότι δεν υπάρχουν νέα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα σε σύγκριση με την προηγούμενη ανάλυση.

«Η εξεμεστάνη έχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματική θεραπεία για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς μετά από 2-3 έτη θεραπείας με ταμοξιφαίνη», δήλωσε ο Mace Rothenberg, MD, ανώτερο στέλεχος, αντιπρόεδρος κλινικής ανάπτυξης και ιατρικών υποθέσεων του τμήματος Ογκολογίας της Pfizer. «Η εξαιρετικά μακροχρόνια περίοδος παρακολούθησης των ασθενών που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη ενισχύει τα δεδομένα που υποστηρίζουν τα πλεονεκτήματα του εξεμεστάνη και επιπλέον υπογραμμίζει τη δέσμευση της Pfizer για την Ογκολογία».

Σχετικά με την  εξεμεστάνη
Στην Ευρώπη, η εξεμεστάνη ενδείκνυται για την επικουρική θεραπεία των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς, μετά από δύο έως τρία έτη αρχικής επικουρικής θεραπείας με ταμοξιφαίνη. Το AROMASIN ενδείκνυται για τη θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του μαστού σε γυναίκες με φυσική ή επαγόμενη μετεμμηνοπαυσική κατάσταση, η ασθένεια των οποίων έχει εξελιχθεί μετά από θεραπεία με αντι-οιστρογόνα. Δεν έχει αποδειχτεί αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εξεμεστάνη ενδείκνυται για την επικουρική θεραπεία των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με πρώιμο καρκίνο του μαστού και θετικούς ορμονικούς υποδοχείς που έχουν λάβει ταμοξιφαίνη για δύο ή τρία έτη, και έχουν μεταπηδήσει σε AROMASIN για την ολοκλήρωση μίας περιόδου πέντε συναπτών ετών συνολικά επικουρικής ορμονικής θεραπείας. Το AROMASIN επίσης ενδείκνυται για τη θεραπεία των γυναικών με προχωρημένο καρκίνο του μαστού η ασθένεια των οποίων έχει εξελιχθεί μετά από θεραπεία με ταμοξιφαίνη.

Σχετικά με το τμήμα Ογκολογίας της Pfizer
Το τμήμα Ογκολογίας της Pfizer έχει δεσμευτεί για την ανακάλυψη, την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών επιλογών για τους καρκινοπαθείς παγκοσμίως. Σε αυτές περιλαμβάνονται 21 βιολογικοί παράγοντες και μικρά μόρια που βρίσκονται σε κλινική ανάπτυξη. Το τμήμα Ογκολογίας της Pfizer διενεργεί πάνω από 200 κλινικές μελέτες συμπεριλαμβανομένων των εύρωστων προγραμμάτων κλινικών μελετών Φάσης 3 για το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, τον καρκίνο του προστάτη, το μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, το μεταστατικό καρκίνο του μαστού και το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.
Σε κοινή συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητές, κυβερνήσεις και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, το τμήμα Ογκολογίας της Pfizer καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ριζική αλλαγή της θεραπείας, στοχεύοντας στο κατάλληλο φάρμακο για τον κατάλληλο ασθενή, την κατάλληλη χρονική στιγμή.

#########