Θετικά και ελπιδοφόρα είναι πλέον τα μηνύματα για την επίμονη και σοβαρή αιμορροφιλία.

Το ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine δημοσίευσε  θετικά τελικά αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 1/2a για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της φαρμακοκινητικής του BIVV001 (rFVIIIFc-VWF-XTEN) σε ενήλικες ασθενείς με σοβαρή αιμορροφιλία Α. Το BIVV001 αποτελεί μία ερευνητική θεραπεία παράγοντα VIII που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλότερη προστασία από αιμορραγίες, με σχήμα προφυλακτικής θεραπείας χορηγούμενης άπαξ εβδομαδιαίως. Η Sanofi και η Sobi (STO:SOBI) συνεργάζονται για την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση του BIVV001.

«Το BIVV001 αντιπροσωπεύει μια δυνητική νέα κατηγορία θεραπειών  υποκατάστασης παράγοντα VIII. Η διατήρηση των επιπέδων δραστικότητας του παράγοντα, καθώς και η τριπλάσια έως τετραπλάσια αύξηση στον χρόνο ημίσειας ζωής που παρατηρήθηκαν, υπογραμμίζουν τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει σχεδόν φυσιολογική προστασία από αιμορραγίες, μειώνοντας τη συχνότητα χορήγησης δόσης της προφυλακτικής θεραπείας σε μία φορά την εβδομάδα» δήλωσε η Barbara A. Konkle, MD, κύρια ερευνήτρια και Chief Scientific Officer της Bloodworks Northwest και καθηγήτρια Ιατρικής/Αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. «Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι το BIVV001 ενδέχεται να αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τους ασθενείς και ανυπομονούμε να το διερευνήσουμε περαιτέρω στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης μελέτης Φάσης 3».

Τα κύρια ευρήματα περιλάμβαναν τα εξής:

  • Το BIVV001 ήταν γενικά καλώς ανεκτό, χωρίς ανίχνευση ανάπτυξης αναστολέων σε διάστημα 28 ημερών μετά τη χορήγηση της δόσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες αλλεργικών αντιδράσεων, αναφυλαξίας ή κλινικά σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με τη θεραπεία.
  • Στην κοόρτη δόσης των 65 IU/kg, μία μοναδική δόση του BIVV001 πέτυχε χρόνο ημίσειας ζωής του FVIII ίσο με 43 ώρες, δηλαδή παραπάνω από τριπλάσια αύξηση σε σχέση με τον χρόνο ημίσειας ζωής 13 ωρών που παρατηρήθηκε με τον rFVIII. Το μέσο επίπεδο δραστικότητας παράγοντα VIII ήταν ≥51% και εντός του φυσιολογικού εύρους για τέσσερις ημέρες, καθώς και 17% επτά ημέρες μετά την έγχυση του BIVV001.
  • Στην κοόρτη των 25 IU/kg, μία μοναδική δόση του BIVV001 πέτυχε χρόνο ημίσειας ζωής του FVIII ίσο με 38 ώρες, δηλαδή τετραπλάσια αύξηση σε σχέση με τον χρόνο ημίσειας ζωής των 9 ωρών που παρατηρήθηκε με τον παράγοντα rFVIII, με μέσο επίπεδο δραστικότητας του παράγοντα 5% επτά ημέρες μετά την έγχυση του BIVV001.

Τα επίπεδα δραστικότητας του παράγοντα αντιστοιχούν στην ποσότητα του παράγοντα VIII που ανιχνεύεται στο αίμα ενός ατόμου, χρησιμοποιούνται δε για τον καθορισμό της βαρύτητας της νόσου. Οι συμμετέχοντες που είναι ενταγμένοι στη μελέτη EXTEN-A παρουσιάζουν σοβαρή αιμορροφιλία Α (επίπεδα παράγοντα <1%). Η μέτρια αιμορροφιλία Α χαρακτηρίζεται από επίπεδα παράγοντα 1-5%, ενώ η ήπια αιμορροφιλία Α από επίπεδα παράγοντα 5-40%.

Δυνατότητα μετασχηματισμού της θεραπείας υποκατάστασης παράγοντα για την αιμορροφιλία Α

Ο χρόνος ημίσειας ζωής της συμβατικής θεραπείας παράγοντα VIII περιορίζεται από το φαινόμενο της σαπερόνης (μοριακού συνοδού) του παράγοντα von Willebrand (VWF), που θεωρείται ότι περιορίζει τον χρόνο παραμονής του παράγοντα στο ανθρώπινο σώμα. Το BIVV001 είναι η πρώτη υπό ανάπτυξη θεραπεία παράγοντα VIII η οποία έδειξε ότι υπερβαίνει το ανώτατο όριο του παράγοντα VWF, επιτρέποντας έτσι την πιθανή εξασφάλιση φυσιολογικών επιπέδων δραστικότητας του παράγοντα σε άτομα με αιμορροφιλία Α κατά το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας

 

#########