Με αφορμή την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και τα πρόσφατα δημοσιεύματα από τον ημερήσιο τύπο σχετικά με την ύπαρξη παράνομου Δερματολογικού Κέντρου και Ινστιτούτου Αισθητικής στη Θεσσαλονίκη, η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (Ε.Δ.Α.Ε.) εφιστά την προσοχή του κοινού σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται έκπτωση Δερματολογικών – Αισθητικών υπηρεσιών μέσα από φυλλάδια, εκπτωτικά site, διαφημίσεις κ.α.             

Ο ιατρός του κέντρου, σε κάθε περίπτωση, όποτε ζητηθεί από τον θεραπευόμενο, θα πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητά του. Σε περίπτωση που αναφέρεται ως ειδικότητα η “Ιατρική Αισθητική”, θα πρέπει το κοινό να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα στον Ελληνικό χώρο και να γίνεται γνωστοποίηση του εν λόγω γεγονότος άμεσα στην Ε.Δ.Α.Ε. (στο τηλ. 210-7295606), ή/και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο προς διερεύνηση αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος και ενδεχόμενης απάτης.      

Επίσης, η διαφήμιση περί διενέργειας αμιγώς Δερματολογικών ιατρικών πράξεων, όπως, επί παραδείγματι, ´´δερματοσκόπηση´´ ή ´´ψηφιακή χαρτογράφηση σπίλων´´ (ελιών), προϋποθέτει η εκτέλεσή τους να γίνει από Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο, ο οποίος είναι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος.

Ο ειδικευμένος αυτός ιατρός έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση για τη διενέργεια τέτοιων πράξεων κατά τη διάρκεια της ειδικότητάς του σε αντίστοιχα Δερματολογικά κέντρα της ημεδαπής ή του εξωτερικού πιστοποιημένα από το ΚΕ.Σ.Υ.            

Σε αντίθετη περίπτωση, τέτοιες πράξεις από μη ιατρό ή ιατρό που δεν έχει λάβει την κατάλληλη εξειδίκευση καθίστανται επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.        

Προς αποφυγήν ανάλογων περιστατικών παραπλάνησης του κοινού στο μέλλον και σε περίπτωση όπου το κοινό επιθυμεί να ενημερωθεί εάν κάποιος ιατρός είναι Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210-7295606, fax: 210 -7470014, e-mail: edae@edae.gr, ή με τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

#########