Αναδεικνύεται  συσχέτιση του ελικοβακτηρίου του πυλωρού ( Επ) με τα βιοχημικά μεσολαβητικά μονοπάτια του COVID-19. To ελικοβακτηρίο του πυλωρού( Επ)  είναι ένα Gram (-) μικροετερόφιλο  μη σπορογόνο μικρόβιο με σύσταση κυτταρικού τοιχώματος και παραγωγή  ουρεάσης  αλλά και με  αντισώματα , αντι-HP που δεν παρουσιάζουν διασταυρούμενη αντίδραση  με άλλα Campylobacter είδη όπως τονίζει ο Δρ. Γεώργιος Ι. Φουτσιτζής(MD-EuspLM)  Καθηγητής  Μικροβιολογίας  ESRDeS.

Επιπλέον  παράγει αιμοσυγκολλητίνες, πρωτείνες, κυτταροτοξίνες  VaCa (vacuolation protein) και πρωτείνη  συνδεόμενη  με το γονίδιο  Gag . Η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίο του πυλωρού ( Επ)  αποσαφηνίζει  τη συμμετοχή διαμεσολαβητών που εμπλέκονται  στην ανάπτυξη  χρόνιας φλεγμονής στον πάσχοντα ιστό , όπως  ο παράγοντας  νέκρωσης  όγκων α ( TNF-a) ,  η ιντερφερόνη  γ (IFN-γ),  η ιντερλευκίνη  1β ( IL-1β), η  ιντερλευκίνη 6 (IL-6),  η ιντερλευκίνη  8  (IL-8) και η ιντερλευκίνη 10( IL-10). H IL-6  έχει προεξέχουσες  προ-φλεγμονώδεις  ιδιότητες  και η αγωγή της σηματοδότησης   γίνεται μέσα από την κλασσική  cis σηματοδότηση  και  την  trans  σηματοδότηση.

Η προτεινόμενη συσχέτιση   Επ – COVID-19  αναδεικνύει σημεία προς  έρευνα. Π.χ.  τα αυξημένα επίπεδα της  C-αντιδρώσας πρωτείνης του ορού ( CRP) -βιοδείκτης σοβαρής λοίμωξης- θα μπορούσε να καταδείξει αυξημένα επίπεδα  IL-6  σε παθογενετικούς  μηχανισμούς του COVID-19  καθώς και σε κλινικές  παθήσεις  οφειλόμενες στη δράση του ελικοβακτηρίου του πυλωρού (Επ).  Καθώς  να καταστεί  και  μηχανισμός προσομοίωσης –δράσης  του  IL-6  COVID -19  μονοπατιού.

Η  λεύκη  είναι μια συχνή επίκτητη  διαταραχή της μελάγχρωσης του δέρματος , πιθανόν  αυτοάνοσης αιτιολογίας.  Μελέτες έχουν καταδείξει πιθανή συσχέτιση  της  Επ  λοίμωξης  με ανάπτυξη ενεργού  λεύκης . Το Ελικοβακτήριο του πυλωρού ( Επ) μπορεί να επιφέρει  αλλαγές στην κυτταρική ανοσία με αποτέλεσμα  την απώλεια  της αυτοανοχής και την αυτοάνοση καταστροφή των μελανινοκυττάρων.  Η προκληθείσα  διαταραχή  μπορεί  να προέρχεται  από αυξημένα επίπεδα  C- αντιδρώσας  πρωτείνης , μια χρόνια φλεγμονώδη κατάσταση , με παραγωγή αυτοαντισωμάτων  και ενεργοποίηση αντιγόνων.  Η  δε τοπική φλεγμονή  οδηγεί  σε απελευθέρωση  προφλεγμονωδών  κυτταροκινών ( TNF-a, IL-6, IL-8, 1β) που προάγουν  συστηματική  φλεγμονή και ακολούθως  μεταβάλλουν  το μικροπεριβάλλον του δέρματος  με απώλεια αριθμού  λειτουργικών  μελανινοκυττάρων. Η κοινή  IL-6  αγωγή  σηματοδότησης  μέσα από την κλασσική  cis- σηματοδότηση και trans- σηματοδότηση μπορεί να συσχετίσει εκδήλωση της  λεύκης από το SARS-CoV-2 ( COVID-19). Περαιτέρω  μελέτες και έρευνες  θα δείξουν ή όχι  το αληθές της σχέσεως.