Μείζον θέμα υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελεί ο έλεγχος των λοιμώξεων, ο οποίος αφορά το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού όλων των βαθμίδων, καθώς και όλους όσοι ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο με τη φροντίδα ασθενών.

 

Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τη παρεχόμενη φροντίδα υγείας αποτελούν σημαντική αιτία για επισφαλείς, αναποτελεσματικές, μη αποδοτικές και χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες, καθώς σχετίζονται με αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία των ασθενών (υψηλότερη νοσηρότητα, παρατεταμένη νοσηλεία, θνητότητα), αυξημένο κόστος στις υγειονομικές μονάδες.

 

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια κοινότητα εξακολουθεί να έρχεται αντιμέτωπη με μια διαχρονική απειλή, που για πρώτη φορά σήμερα αναγνωρίζεται ως η σημαντικότερη κρίση δημόσιας υγείας των ανεπτυγμένων χωρών: τη μικροβιακή αντοχή. Σε τέτοιο, μάλιστα, βαθμό, που το 2014 – 2015 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Η.Π.Α. ανακοίνωσαν ειδικό διεθνές Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της αντοχής των μικροβίων στα χορηγούμενα αντιβιοτικά, το οποίο έχει ανυπολόγιστες συνέπειες, τόσο στους ασθενείς, όσο και σε κάθε υγειονομικό σύστημα.

 

Στην Ελλάδα το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι αρκετά οξυμένο και αποτελεί μια επιπλέον σημαντική απειλή της δημόσιας υγείας  που επιβαρύνει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος ως προς τον έλεγχο και την πρόληψη των λοιμώξεων έγκειται, κυρίως, στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων (Ε.Ε.Ε.Λ.) διοργανώνει εφέτος το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων, με θέμα «Ο Έλεγχος των Λοιμώξεων είναι η μόνη δυνατή λύση», στις 2 – 4 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα (ξενοδοχείο Royal Olympic).

 

Στο Συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, πρωτοπόροι σε θέματα Δημόσιας Υγείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, οι οποίοι έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στο συστηματικό σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, καθώς και για την έγκυρη σχετική ενημέρωση φορέων και πολιτών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του, έχουν προγραμματιστεί διαλέξεις, συζητήσεις σε θέματα ενδιαφέροντος και στρογγυλά τραπέζια στοχευμένα σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία στην Ιατρική και Νοσηλευτική Επιστήμη και που αφορούν μεγάλο αριθμό ιατρικών ειδικοτήτων, όπως Παθολόγους, Λοιμωξιολόγους, Πνευμονολόγους, Παιδιάτρους κτλ.

 

Το επιστημονικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται με άκρως ενδιαφέρουσες και επίκαιρες διαλέξεις, όπως «Zika virus: έκτακτη ανάγκη και ανταπόκριση», «Διαχείριση των αντιβιοτικών στον νοσοκομειακό χώρο – Antibiotic Stewardship» κτλ, ενώ θα περιλαμβάνει και την ανάλυση των μηχανισμών πρόληψης των σημαντικότερων και συχνότερων Νοσοκομειακών Λοιμώξεων που προκαλούνται από παρεμβατικούς χειρισμούς, όπως από την τοποθέτηση αγγειακών καθετήρων (κεντρικών φλεβικών γραμμών) σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

 

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα της υγιεινής των χεριών και στην προσπάθεια που καταβάλλεται να αυξηθεί η συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή της. Η Ε.Ε.Ε.Λ. έχει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της την προώθηση της υγιεινής των χεριών, μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου επαγγελματιών υγείας που θα προωθούν ενεργά την εφαρμογή της.

 

Η Ε.Ε.Ε.Λ. έχει προγραμματίσει τη δημιουργία δικτύου υγιεινής των χεριών  για την ασφάλεια των ασθενών. Η Υγιεινή των Χεριών αποτελεί διεθνώς το βασικότερο μέτρο πρόληψης της διασποράς των νοσοκομειακών μικροοργανισμών. Με τη δημιουργία αυτού του  δικτύου Η Ε.Ε.Ε.Λ. επιδιώκει την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας και την ενεργοποίησή τους ως φορείς του παραπάνω μηνύματος στον  εργασιακό τους χώρο. Δεν επιδιώκουμε να εκπαιδεύσουμε ούτε να προωθήσουμε την Υγιεινή των Χεριών μέσα από τις συνήθεις διαδικασίες που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί. Στοχεύουμε στη συμμετοχή ανθρώπων που πραγματικά πιστεύουν ότι οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να προασπίσουν την ασφάλεια των ασθενών βασιζόμενοι στην επιστημονική γνώση.

 

Επιπλέον, η Ε.Ε.Ε.Λ., στο πλαίσιο της διοργάνωσης κλινικών φροντιστηρίων, έχει προγραμματίσει να αναλυθούν νέα πρωτοποριακά θέματα  με τα οποία αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην εδραίωση της πρόληψης των λοιμώξεων στην  κλινική πρακτική των επαγγελματιών υγείας ως οργανωμένη και τεκμηριωμένη πολιτική του νοσοκομείου. Στόχος είναι η επεξήγηση και προώθηση βασικών αρχών για την αποτελεσματική οργάνωση και εφαρμογή των προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων στα νοσοκομεία.

#########