Η Εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει ότι κατόπιν της αποχώρησης του Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Φλόηντ Αντωνυ Ραππ, το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 28ης  Ιανουαρίου 2010, προέβη στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και εξέλεξε ως Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Αντώνιο Μιχόπουλο

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν αυτών η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:

1    Κωνσταντίνος Σταύρου    Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος       
2    Ανδρέας Βγενόπουλος    Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος       
3    Αρετή Σουβατζόγλου    Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος       
4    Κομνηνός – Αλέξιος Κομνηνός    Εκτελεστικό Μέλος       
5    Αντώνιος Μιχόπουλος    Εκτελεστικό Μέλος       
6    Γεώργιος Ευστρατιάδης    Εκτελεστικό Μέλος       
7    Αναστάσιος Κυπριανίδης    Μη Εκτελεστικό Μέλος       
8    Χρήστος Μαρουδής    Μη Εκτελεστικό Μέλος       
9    Βασίλειος Σεϊτανίδης    Μη Εκτελεστικό Μέλος       
10    Παρασκευάς Κοσμίδης    Μη Εκτελεστικό Μέλος       
11    Ευάγγελος Δεδούλης    Μη Εκτελεστικό Μέλος       
12    Μελέτιος Μουστάκας    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος       
13    Αλέξανδρος Εδιπίδης    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

#########