18 Ιανουαρίου 2010
Ανεγέρθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Η Νέα Πτέρυγα βρίσκεται παραπλεύρως του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου και πρόκειται να στεγάσει το Παιδιατρικό Τμήμα, με Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, το Τμήμα Μαιευτικής Φροντίδας, τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, Αξονικό Τομογράφο και Ιατρική Βιβλιοθήκη. Η επέκταση αυτή συμβάλλει ούτως ώστε το κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου να αποκτήσει πρόσθετο αναγκαίο χώρο, ενώ ιδιαιτέρως σημαντικό είναι το γεγονός πως, πλέον, θα είναι εφικτή η νοσηλεία των παιδιών σε χώρο διαφορετικό από των ενηλίκων. Την υλοποίηση της δωρεάς ανέλαβε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Σύλλογος Φίλων του Ασθενούς», ο οποίος ιδρύθηκε με σκοπό την πολύπλευρη στήριξη του Νοσοκομείου

 


Το Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» ιδρύθηκε με πόρους από το κληροδότημα του Παναγή και της  Αντωνίας Μαντζαβινάτου και λειτουργεί από το 1957. Το νοσοκομείο εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Παλικής, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 8.000 ενώ, κατά τους θερινούς, τουριστικούς μήνες, ο αριθμός αυτός τριπλασιάζεται. Σε ετήσια βάση, το νοσοκομείο δέχεται περίπου 27.000 επισκέψεις, εκ των οποίων οι 4.000 αφορούν παιδιατρικές περιπτώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
http://www.snf.org/EL/index.php?ID=grants_EL&Rec_ID=184

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» είναι διεθνής κοινωφελής οργανισμός, ο οποίος αναλαμβάνει δραστηριότητες σε τέσσερις, κυρίως, τομείς: κοινωνική πρόνοια, παιδεία, υγεία,  τέχνες και πολιτισμό, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε προσπάθειες οι οποίες αφορούν τα λιγότερο προνομιούχα στρώματα του πληθυσμού, με έμφαση σε προγράμματα που αφορούν παιδιά και ηλικιωμένους. Πραγματοποιεί, επίσης, δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο και υποστηρίζει επίλεκτα προγράμματα, αρκετά από τα οποία προάγουν, διατηρούν και συντηρούν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοση. Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έχει εγκρίνει τη διάθεση ποσού US$1.146.000.000  με περισσότερες από 1.740 δωρεές σε 88 κράτη ανά τον κόσμο σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από τους: Φίλιππο Νιάρχο – Πρόεδρο, Σπύρο Νιάρχο – Πρόεδρο, Ανδρέα Δρακόπουλο – Πρόεδρο, Kurt Arnold, Jeffrey Brinck και Γιώργο Αγουρίδη.

#########