Έντονη είναι η ανησυχία των ρευματοπαθών σχετικά με μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν αναφορικώς με την αποζημίωση των νέων φαρμάκων στη χώρα μας. Τα μέτρα αυτά πλήττουν τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται  νέες καινοτόμες θεραπείες αφού δεν ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες.

Στα νέα αυτά μέτρα προβλέπεται ότι  για να αποζημιωθεί ένα νέο φάρμακο για τον Έλληνα ασθενή, θα πρέπει πρώτα το φάρμακο αυτό να έχει κυκλοφορήσει και να αποζημιώνεται σε 14 άλλες χώρες της Ευρώπης, 7 από τις οποίες μάλιστα πρέπει να διαθέτουν και οργανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ).  Αυτό έχει σαν συνέπεια τα νέα φάρμακα να έρχονται στη χώρα μας με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, ίσως ετών,  με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η πρόσβαση σε καινοτόμες  θεραπείες που καθίστανται απαραίτητες για τους ασθενείς.

Πρόβλημα επίσης φαίνεται να είναι και η αναγκαστική έκπτωση που θα είναι απαιτητή για την ένταξη του φαρμάκου στην θετική λίστα.  Με το μέτρο αυτό θίγονται μικρές, ελληνικές εταιρείες που εισάγουν το φάρμακο και το κέρδος τους κυμαίνεται γύρω στο 30%.  Αναγκαστικά λοιπόν μια έκπτωση της τάξης του 25%, θα καθιστά αδύνατη την εισαγωγή αυτών των προϊόντων, ενώ φαίνεται να ευνοεί τις πολυεθνικές με άμεση αντιπροσώπευση στη χώρα μας, διότι θα έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης της έκπτωσης.

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.  με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας  επισημαίνει ότι αυτά τα μέτρα αποτελούν τροχοπέδη στην πρόσβαση των ρευματοπαθών στα καινοτόμα φάρμακα, τα οποία  τους γλυτώνουν από αναπηρίες και τους βοηθούν να έχουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή και καθημερινότητα. Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα προτείνει να γίνεται αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ),  επέκταση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και κατ’ επέκταση  καταγραφή των ασθενών, σε συνεργασία με την υιοθέτηση σκληρών θεραπευτικών πρωτόκολλων που συντελούν προς όφελος της πολιτείας και των ασθενών.

#########