Επιστολή με τις προτάσεις της για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020, απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, στον υπουργό Τουρισμού Χ. Θεοχάρη.

Η ΕΣΑμεΑ, έχοντας ήδη με προηγούμενη επιστολή της καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας σε κάθε τουριστική πολιτική, διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα: Μέσω της εφαρμογής προγράμματος κοινωνικού τουρισμού που να απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και στα μέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως εργασιακής κατάστασης, λόγω αφενός του παρατεταμένου εγκλεισμού τους στο πλαίσιο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και συνακόλουθα των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική και σωματική υγεία τους, αφετέρου του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που δημιουργείται από την αναπηρία στις οικογένειες και στα ίδια τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας.

Η υπ’ αριθ. πρωτ. 9126 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 2393/17-6-2020) για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020, δεν περιέχει καμία ευνοϊκή ρύθμιση για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Σύμφωνα με την εν’ λόγω ΚΥΑ, οι δικαιούχοι του προγράμματος προκύπτουν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όσων πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δηλαδή όσοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί.

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο στο Πρόγραμμα αυτό, να ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια για να αποτελεί πραγματική ανακούφιση για τις οικογένειες αυτές:

  1. Στους δικαιούχους να συμπεριληφθούν όλοι/όλες οι Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και τα μέλη των οικογενειών τους,
  2. Να ληφθεί υπόψη το κόστος διαβίωσης μίας οικογένειας που έχει εξαρτώμενο μέλος με αναπηρία (νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, ψυχικές αναπηρίες, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες), μέσω της αύξησης των εισοδηματικών κριτηρίων των οικογενειών που έχουν μέλος με αναπηρία ή χρόνια πάθηση. .